Intencje Nowennowe

 • 29 marca 2023 r.
  • O łaskę zdrowia dla Marii Siciarskiej – int. od syna Piotra
  • O zdrowie dla Andrzeja

  _____________________________________________________________

  • Ewa Drzyzga – od Ireny Ogarek
  • Jan Kotula – od współpracowników Jolanty z Działu Jakości
  • Zofia Krupnik – od rodziny Stańczyków
  • Maria Adamczyk – od rodziny Płonków
  • Marian Zajda – od Jana i Marii Adamus
  • Maria Piszczek – pracowników administracji i obsługi SP 2
  • Stefan Klimek – od drużyny pociągowych z Polregio SA z Tarnowa
  • Władysław Bodurka – od rodziny Szostaków z Gdowa
  • Andrzej Świdowski – od kolegi Leszka
  • Adam Piszczek – od chrześniaka Marka z rodziną
  • Janina Gustof – od syna Grzegorza z rodziną
  • Barbara Poterek – od rodziny Chorąży
  • Jadwiga Cora – Anny Szafrańskiej
  • Józef Wędzicha – od bratanka Zbigniewa z Paszkówki
  • Krzysztof Rosek – od rodziny Szczypczyk
  • Wiesław Wątor – od Krystyny Holik z rodziną
  • Władysław Żak – od rodziny Morawskich
  • Wilhelm Bajer – sąsiadów Kornasiów z ul. Willowej
  • Dorota Fabian – od pracowników i żołnierzy JW N12
  • Andrzej Mania – od sąsiadów Kusiów
  • Czesława Dyrcz – od Teresy i Piotra Dyrcz
  • Czesław Rachwał – od syna Pawła z rodziną
  • Mieczysław Wcisło – od koleżanek z pracy żony
  • Eugeniusz Marzęda – od Anny Koterwas z rodziną
  • Jan Maciaszek – od Alicji Mazurek z mężem
  • Anna Szczerbak – od Zofii Wrona z rodziną
  • Ks. Jan Cieślik
  • Ireneusz Dźwigał – od rodziny Żaków
  • Helena Kuc – od Anny Tokarczyk z rodziną   
  • Zofia Kłyś – od sąsiadów z bloku przy ul. Konstytucji 3. Maja 5
  • Zbigniew Bielas – od żony Marii
  • Mieczysław Świerczek – od pracowników Przychodni Zdrowia w Skawinie
  • Tadeusz Mroczkowski – od sąsiada Żurka
  • Danuta Liskiewicz – od Bożeny Liskiewicz
  • Antonina Bik – od chrześniaka Bogusława z rodziną
  • Jadwiga Łojek – od Marii Siciarskiej z synem Piotrem
  • Stanisława Klucznik – od siostry Stefanii
  • Maria Wilczak – od chrześniaka Adama z rodziną
  • Józefa Motyka – od wnuka Bartłomieja
  • Helena Siewierska – od ryszarda z rodziną
  • Krystyna Mamoń – od całej rodziny Mamoń z Miejsca
  • Maria Styrylska-Szwenk – od przyjaciółki Janiny
  • Stanisław Zawiła – od Stanisławy in Kazimierza Płonka
  • Marek Kowal – od Anny Świdowskiej z rodziną
  • Władysław Wąsiołek – od mamy
  • Jadwiga Bujakowska – od Małgorzaty Spólnik
  • Zofia Tomik – od Ewy i Andrzeja Skołyszewskich
  • Jacek Sarnecki – od syna Piotra z mamą
  • Józefa Pijanka – od Marii i Bogdana Ziarko z rodziną
  • Kazimiera Krawiec – od wnuczki Pauliny i Piotra
  • Maria Kowalówka – od sąsiadów Stec; Borys; Kowalówka
  • Bronisław Tylek – od Konrada , Magdaleny i Maji
  • Ryszard Rusnarczyk w 1. rocz. śm. – od żony z dziećmi
  • Maria Pawlik – od wnuczki Agnieszki z rodziną
  • Stefan Cerek – od rodziny Gwóźdź
  • Józefa Rządzik
  • Tomasz Kica
  • Dusze w czyśćcu cierpiące