Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocyw Skawinie powstał we wrześniu 2005r. Przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzony jest przez Parafię ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W zajęciach uczestniczyć będzie 30 osób. Terapię zajęciową prowadzą doświadczeni terapeuci. Zapewniamy opiekę psychologiczną i socjalną oraz fizjoterapię.

Uczestnictwo w zajęciach jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.

Zajęcia prowadzone są w pracowniach:
1. Plastycznej
2. Rękodzieła – artystycznego
3. Komputerowo poligraficznej
4. Gospodarstwa domowego

Dodatkowo proponujemy terapię muzyczną, zajęcia teatralne oraz wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności psychicznej bardzo ważnym elementem w procesie rehabilitacji społecznej jest poznawanie nowych miejsc, kontakt z kulturą i sztuką. ŚDS realizuje to zadanie poprzez organizowanie wycieczek, wyjścia do muzeów, teatrów, galerii, na koncerty itp.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w następujący sposób:
– ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS
– opinia lekarza prowadzącego ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej

adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Węgierska 5
32-050 Skawina
Tel./fax (012) 276 85 29

www.sds-skawina.pl