TRANSMISJA Niedzielnej Mszy świętej o godz. 9:30

Aby dołączyć do transmisji proszę kliknąć przycisk poniżej:

Zapraszamy dzieci do udziału w Archidiecezjalnym Dniu Dziecka, który odbędzie się 8 czerwca w Rabce-Zdroju.

W programie:

– Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Roberta Chrząszcza

– gra miejska na temat ks. Michała Rapacza z zadaniami sprawnościowymi w atrakcyjnych miejscach Rabki

– koncert Magdy Anioł

– ogród pełen atrakcji: ścianka wspinaczkowa i samochody GOPR, animacje prowadzone przez Ruch Apostolstwa Młodzieży, Wydział Misyjny i Szkołę Katolicką, dmuchany tor przeszkód, stanowisko Krajowego Biura ŚDM, prezentacja na temat Sługi Bożej Heleny Kmieć

– finał konkursu „Dzieci śpiewają hymn Kongresu Eucharystycznego”.

W wydarzeniu może wziąć udział każdy, jednak do pełnego uczestnictwa (gra miejska, darmowy poczęstunek, miejsce parkingowe dla autokaru) konieczne jest zgłoszenie grupy do 3 czerwca w Duszpasterstwie Młodzieży przez formularz:

https://forms.gle/ZBeAevkWXg9Y1rnf8

Szczególnie zachęcamy do organizacji wyjazdu do Rabki w ramach wyjazdu dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych.

Młodzież chętną do zaangażowania w roli wolontariuszy także zapraszamy do zgłoszeń w Duszpasterstwie: https://forms.gle/wTmUmdSjsTbsyZUo8 . Wolontariusze będą mieć zapewnione wyżywienie oraz koszulkę i identyfikator Duszpasterstwa.

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

kongres eucharystyczny archidiecezji krakowskiej

RekrutacjA DO SEMINARIUM

Dokumenty kandydata do Seminarium

1.Własnoręcznie piórem napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD AK

 1. Własnoręcznie piórem napisany życiorys
 2. Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 3. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 4. Zaświadczenie o niekaralności
 5. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 6. Opinia Księdza Proboszcza
 7. Opinia nauczyciela religii/katechety
 8. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
 9. Fotografia (1 szt., format legitymacyjny, w garniturze w jasnej koszuli z krawatem) 

Termin lipcowy

 1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna
  do 13 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

 2. Egzaminy (Kraków, ul. Podzamcze 8)
  – rozpoczęcie: 14 lipca godz. 17.00
  – zakończenie: 15 lipca godz. 19.00

Termin wrześniowy

 1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępn
  Archidiecezja Krakowska
  do 12 września – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)
 1. Egzaminy (Kraków, ul. Podzamcze 8)
  – rozpoczęcie: 13 września godz. 17.00
  – zakończenie: 14 września godz. 19.00

 

Program rekrutacji w Seminarium przewiduje:

 • test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej z zakresu szkoły średniej
 • test sprawności psychologicznej
 • rozmowa kwalifikacyjna z Ks. Przełożonym
 • ostateczna decyzja przyjęcia na etap propedeutyczny
  (Obowiązuje strój galowy)

 

Ksiądz proboszcz Stanisław buchała