Historia Parafii

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA PARAFII

1229 r. – pierwsza wzmianka historyczna o należących do benedyktyńskich dóbr klasztornych w Tyńcu wioskach: Stare i Nowe Babice oraz Pisary (objęte opieka duszpasterską zakonników z Tyńca)- przez które przepływa rzeka Skavina;
19 XI 1364 r. – król Kazimierz Wielki funduje w Skawinie kościół parafialny pod wezwaniem: Ducha Świętego, Maryi Dziewicy i Św. Szymona i Judy Tadeusza oraz zakłada szkołę parafialną;
1440 r. – urząd rektora (kierownika) szkoły parafialnej pełni Warzyniec;
1447 r. – rok fundacji pierwszego wymienionego z nazwy ołtarza w kościele skawińskim pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny;
26 I 1471 r. – opat tyniecki Maciej Skawinka funduje w parafii szpital- przytułek dla ubogich, chorych i bezdomnych;
24 VII 1571 r. – opat tyniecki Hieronim Krzyżanowski wznawia podupadłą fundację szpitalną w setną rocznicę jej ustanowienia przez opata Macieja Skawinkę;
Ok. 1595 r. – przy szpitalu zostaje wzniesiona kaplica szpitalna pod wezwaniem Św. Walentego;
1602 r. – informacja o pierwszym znanym z nazwiska wikariuszu w Skawinie, którym jest ksiądz Andrzej Szumski;
1606 r. – dzięki fundacji pochodzącego ze Skawiny proboszcza z Birkowa ks. Piotra Dudułki przy Domu Szpitalnym  zostaje ustanowiony urząd prepozyta – administratora do stałej opieki duchowej  nad chorymi. Pierwszym kapelanem zostaje ustanowiony ks. Krzysztof Maczudka;
1611 r. – w wyniku pożaru całkowicie płonie drewniana kaplica szpitalna, która niebawem zostaje zastąpiona nową- murowaną, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Dziewicy (od roku 1704 pod wezwaniem Św. Walentego  i Ofiarowania NMP, a od 1729 r. – Matki Bożej Śnieżnej);
1619 r. – Skawinianin Ksiądz Walenty Troska hojnie uposaża szkolę parafialną;
1644 r. – w parafii funkcję mansjonarzy, tj. pomocników proboszcza, pełni dodatkowo czterech kapłanów;
1663 r. – w kościele parafialnym znajduje się siedem ołtarzy, z których pięć wymieniono z nazwy: pierwszy- Nawiedzenia NMP i Św. Barbary; drugi- Nawiedzenia NMP oraz Św. Apostołów Piotra i Pawła; trzeci- Miłosierdzia Bożego; czwarty- Wniebowzięcia NMP; piąty- Bożego Ciała;
1704 r. – pożar w Skawinie. Kościół parafialny ulega zniszczeniu;
1728 r. – ponowna konsekracja odbudowanego kościoła parafialnego;
1806 r. – za probostwa Ks. Wojciecha Gorelskiego tzw. Grunt pod Spaliskiem został przeznaczony pod cmentarz parafialny;
14 IV 1815 r. – po raz drugi płonie kościół parafialny, a wraz z nim szkoła oraz szpital;
30 V 1826 r. – biskup Grzegorz Ziegler rekonsekruje odnowiony kościół parafialny;
27 X 1896 r. – przybycie do parafii Sióstr Służebniczek Starowiejskich;
XIX/XX w. – przebudowa wieży kościelnej przez Władysława Ekielskiego;
4 X 1936 r. – arcybiskup Adam Stefan Sapieha poświęca uroczyście Dom Katolicki;
1938 r. – rozbudowa kościoła poprzez dobudowanie dwóch naw bocznych, budowa arkad przed wejściem do kościoła;
6IX 1939 r. – Niemcy zajmują Skawinę. W wyniku działań wojennych kościół parafialny zostaje uszkodzony (poważnemu uszkodzeniu ulega wieża kościelna, zniszczeniu ulegają dwa witraże w kościele oraz spadają dwa tysiące dachówek z dachu kościoła);
1941 r. – Okupant rekwiruje dwa dzwony kościelne na cele wojenne, trzeci zostaje ukryty i zamurowany w kościele przez Ks. Stanisława Buchałę;
1942 r. – Niemcy kontynuują wywozy mieszkańców parafii na roboty do Rzeszy;
23 I 1945 r. – Wojska sowieckie wkraczają do Skawiny ( tym razem w wyniku wysadzenia mostu drogowo- kolejowego na Skawince wypadają wszystkie okna w kościele);
1946 r. – państwo bezprawnie odbiera parafii Dom Katolicki (obecnie Kino Piast);
Lata 1949- 1952 – Ks. proboszcz Stanisław Buchała skazany na trzy lata więzienia za wygłoszone kazanie;
1950 r. – Siostry Służebniczki usunięte przez partyjne władze miasta z Ochronki (Obecnie Przedszkole nr 1);
1951 r. – władze państwowe konfiskują fundacje ziemskie stanowiące od wieków uposażenie parafii;
7 VIII 1960 r. – Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński na prośbę parafian skawińskich ustanawia Matkę Bożą Częstochowską dodatkowa patronką parafii;
1967 r. – poświęcenie nowych organów;
1968 r. – abp Karol Wojtyła nawiedza parafię z okazji peregrynacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej wędrującej po Archidiecezji Krakowskiej w symbolicznych pustych ramach;
Lata 1968-1969 – tynkowanie i malowanie wnętrza kościoła;
1972 r. – pierwsze starania proboszcza skawińskiego o zgodę władz PRL na budowę nowego kościoła w Skawinie;
1981 r. – zgoda władz państwowych na pierwsza od 1952 roku procesję Bożego Ciała dawna, tradycyjna trasą- tzn. po skawińskim rynku;
1982 r. – rozpoczęcie budowy nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie- Ogrodach;
1983 r. – erygowanie nowej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie- Ogrodach;
1984 r. – wykucie w kościele nowego przejścia z zakrystii do prezbiterium;
1986 r. – erygowanie na terenie wchodzących w skład parafii wiosek w: Rzozowie i Sidzinie nowych parafii;
Lata 1987- 1988 – wykonanie nowej polichromii w kościele;
1 IX 1995 r. – otwarcie przy parafii Katolickiego Zespołu  Szkół im. Jana Pawła II;
26 X 1997 r. – poświecenie nowych dzwonów: Św. Leon, Św. Królowa Jadwiga do kościoła parafialnego oraz dzwonu Jan Paweł II do kaplicy w Kopance;
1999r. – wykonanie nowej elewacji kościoła;
28 X 1999 r. – nawiedzenie parafii przez obraz  Matki Bożej Częstochowskiej w ramach ogólnopolskiej peregrynacji;
19 VIII 2002 r. – Papież Jan Paweł II podczas kolejnej pielgrzymki po Ojczyźnie, zatrzymuje się w Skawinie i błogosławi miasto, jak również parafie pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza oraz Miłosierdzia Bożego;
 2004 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza Ks. Leona Barana   powstaje przy parafii Kuchnia- Jadłodajnia im. Ks. Walentego Troski;

ks. P. Mardyła, A. M. Spiechowicz, Skawina Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Kraków, Wydawnictwo Turystyczne 2004


                                                                            
Ołtarz główny późnobarokowy z początku XIX wieku. Dwa ołtarze późnobarokowe z 1826 roku, chrzcielnica brązowa, barokowa, z początku XIX wieku.

   Obrazy z XVII wieku: Zwiastowanie Pasterzom, Matka Boska Bolesna.

Na terenie parafii znajduje się również kaplica parafialna – kościółek z pw. Narodzenia N. M. P. (dawny szpital), wybudowany w XVII wieku, odległy o 50 m. od kościoła parafialnego, w ołtarzu barokowym obraz Ukrzyżowania, na desce z 1640 roku.

Przy parafii istniały bractwa i stowarzyszenia kościelne:

Towarzystwo Apostolstwa Modlitwy (1875)

III Zakon (1886)

Bractwo Różańca Świętego (po 1905)

Drogi Krzyża (po 1905)

Towarzystwo trzeźwości (po 1905)

Katolicki Związek Kobiet

Towarzystwo Matek Chrześcijańskich

Związek Komunii Wynagradzającej

KSM

KSMM

Stowarzyszenie Żywego Różańca

   Księga chrztów zachowana od 1803 roku, ślubów od 1815 roku, zmarłych od 1850 r. Kronika parafialna prowadzona jest od 1920 r.