Kapłani

Kapłani pracujący w parafii:

 •   Ks. mgr Andrzej Lichosyt – od 2021 r. Proboszcz Parafii
 •   Ks. mgr Rafał Grzesiak – od 2022 r. Wikariusz
 •   Ks. mgr Krzysztof Jakubiak – od 2022 r. Wikariusz
 •   Ks. prof. Wojciech Zyzak – od 2022 r. Posługa duszpasterska
 •   Ks. mgr Andrzej Wciślak – od 2011 r. Wizytator Katechetyczny

Księża pochodzący z parafii:

 • O. Julian Banachowicz
 • Ks. Marek Spólnik
 • Ks. Jan Kapusta
 • Ks. Adam Fołta SVD
 • Ks. Edward Kapusta
 • Ks. Ryszard Pałka
 • Ks. Robert Pietrzyk
 • Ks. Krzysztof Korba
 • Ks.  Paweł Odziomek
 • Ks. Dominik Truchan SDS
 • Ks. Paweł Sowa

(święcenia 1968 rok)             
(święcenia 1974 rok)                 
(święcenia 1975 rok)         
(święcenia 1978 rok)           
(święcenia 1980 rok)           
(święcenia 1993 rok)             
(święcenia 1995 rok)             
(święcenia 2014 rok)           
(święcenia 2017 rok)
(święcenia 2021 rok)
(święcenia 2022 rok)