Telefon: 12 276 32 30

Wewnętrzny:
Kancelaria: 10
Ks. Proboszcz: 16
Ks. Marcin: 24
Ks. Sławomir: 21
Ks. Jan Cieślik: 22
Z księdzem Janem Reczkiem jest możliwy kontakt tylko pod następującymi numerami:
12 256 03 87 lub 660 – 984 – 145
Prosimy NIE kontaktować się przez parafię.