Jadłodajnia

Jadłodajnia dla Ubogich 
im. Ks. Walentego Troski

ul. Kilińskiego 1a 
32-050 Skawina  

nr tel.: (12) 276-84-56 

 

nr konta: 
BS Skawina  
94 86000002 0000 0000 2671 0003

 

  Partnerem Jadłodajni dla Ubogich im. Ks. Walentego Troski 
jest Urząd Miasta i Gminy Skawina.