3 kwietnia 2024 r.

 • Dziękczynna za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, świętość, potrzebne łaski i zdrowie dla kapłanów naszej wspólnoty parafialnej – od Rodziny Radia Maryja
 • O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Siciarskiej– od syna Piotra
 • Za naszą kochaną Polskę – o wypełnienie woli Bożej względem nas
 • O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla córki i jej dziecka
 • O pomyślne rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych
 • O pomoc Bożą w chorobie dla Joanny
 • O Boże błogosławieństwo, powrót do zdrowia i siły dla Lucyny

_____________________________________________________

 • Stefan Cerek – od wolontariuszy z Fundacji „Dar Serca”
 • Anna Kapuścińska – od koleżanek i kolegów z LO w Skawinie
 • Adam Bartoszek – od Roberta Krupy z żoną Wiktorią
 • Maria Dudek – od Anny i Zbigniewa Kawala
 • Andrzej Dudek – od Anny Książek i rodziny Batko
 • Jadwiga Czyżowska – od Leokadii i Tadeusza Tyrała
 • Ryszard Byczek – od Agnieszki z dziećmi
 • Franciszek Dyrcz – od rodziny Stec
 • Stanisław Budek – od rodziny Wiącek
 • Ewa Kula – od Zofii Czekaj z rodziną
 • Teresa Niedbała – od rodziny Wątor
 • Adrian Kowalik – od rodziny Ciepłych
 • Jan Klimczyk – od Marka i Anny Granrz
 • Wanda Radoń – od Ireny Sumara
 • Andrzej Kłos – od syna Mateusza z żoną i dziećmi
 • Anna Nakoneczny – od Państwa Szczerbak
 • Roman Kucharczyk – od sąsiadów Jasiołków i Jesionków
 • Helena Sobesto – od rodziny Łołków
 • Mateusz Jończyk – od matki chrzestnej z rodziną
 • Józef Czekaj – od kolegów
 • Janina Klimek – od rodziny Świątkowskich
 • Barbara Pacułt – od nauczycieli z dawnej SP nr. 3
 • Janusz Dźwigał – od koleżanek z pracy żony
 • Łucja Kozioł – od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Skawinie
 • Katarzyna Wolsza – od rodziny Kazimierczaków i Bogdana
 • Julian Wańda – od Mieczysława Karca z rodziną z Wielkich Dróg
 • Janina Leśniak – od Janiny Ugorek
 • Janina Błachut – od mieszkańców os. Awaryjnego, blok nr. 30      
 • Magdalena Gdula – od sąsiadów z ul. Tynieckiej 5
 • Józef Drzyzga – od kuzynki Sabiny, Zbigniewa Kadzik i Marii Kajdas z Bachowic
 • Janina Celary – od sąsiadów
 • Andrzej Prochownik – od rodziny Wójciaków
 • Roman Kasperczyk – od brata Marka z rodziną
 • Ryszard Kroczek – od Doroty i Bronisława Ociepków z rodziną
 • Krystyna Józefczyk – od rodziny Czyżowskich
 • Władysława Trzyszczyk – od koleżanki Galikowej z mężem
 • Maria Kocik-Sitarz – od Alfreda Jędrzejowskiego z rodziną
 • Lucyna Spólnik – od rodziny Jakubek
 • Jerzy Miciak – od rodziny Korabińskich                         
 • Bogdan Kubacki – od Anny Żmuda z rodziną
 • Franciszek Kowalik – od 20 Róży Różańcowej MB Dobrej Rady
 • Anna Noworyta – od Małgorzaty Milc z rodziną
 • Jerzy Nagraba – od Anny z rodziną
 • Helena Łytek – od sąsiadów z ul. Wspólnej 1
 • Jolanta Gryczkowska – od rodziny Maciaś i Kret
 • Marek Matuła – od sąsiadów z klatki
 • Stanisława Okarmus – od koleżanek i kolegów córki z Wydziału W1 Vesuvius
 • Franciszek Ostrogórski – od sąsiadów z bloku z ul. Tynieckiej 1
 • Danuta Hajto – od Marii i Bogdana Olchawa
 • Krystyna Dąbrowska – od brata z żoną
 • Kazimierz Mrowiec – od Moniki i Wojciecha Kopta z rodziną
 • Dorota Rusnak – od Marceliny i Dawida Łysiak
 • Mieczysław Bała – od córki Katarzyny z rodziną
 • Tadeusz Pawlik – od żony z dziećmi
 • Władysław Kasiarz – od rodziny Przebindów
 • Elżbieta Chmielek – od sąsiadów z 3 klatki
 • Grzegorz Czopek – od córki Pauliny z Rafałem
 • Stanisława Pachel – od wnuczki Joanny z rodziną
 • Krystyna Molenda – od siostry Marii
 • Eugenia Kuczera – od córki Barbary z rodziną
 • Kazimierz Suder – od Izy i Artura Sikorskich
 • Marcin Gajewski – od Jacka Sitarza z rodziną
 • Kazimierz Jurzak – od żony
 • Stanisław Kochana, żona Janina
 • Dusze w czyśćcu cierpiące