12 października 2022 r.

 • O Boże błog. dla Darii Drążek w 12. urodzin
 • O laskę zdrowie dla Stanisławy
 • O Boże błog. i zdrowie dla Andrzeja
 • O zdrowie dla Marii Siciarskiej – int. od syna Piotra
 • O powrót do zdrowia dla Grażyny i potrzebne łaski do wytrwania w chorobie
 • W intencji Księży posługujących w naszej Parafii, o opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebna łaski
 • Dziękczynno – błagalna w int. Magdaleny z rodziną
 • O Boże błog., łaskę przemiany serca dla Magdaleny i znajomych

_____________________________________________________________

 • Agata Ostrogórska – od rodziny Płociców z Zarzecza
 • Ryszard Morawa – od bratowej Marii
 • Halina Wiecheć – od syna Bogdana
 • Ewa Drzyzga – od Bożeny z rodziną
 • Teresa Budek – od Anny Siedleckiej z Radziszowa
 • Zdzisław Mosór – od kolegów syna z firmy VESUVIUSZ
 • Jan Kotula – od Moniki i Bogdana z rodziną
 • Piotr Jaworski – od Janiny Stokłosy
 • Maria Grygiel – od koleżanek z Przychodni Zdrowia w Skawinie
 • Anna Wątor – od Anny i Wiesława Stramek z Sidziny
 • Teresa Krüger – od koleżanek i kolegów córki Anny ze Szpitala Jana
  Pawła II
 • Arkadiusz Kołodziej – od kolegi Marcina Klimasa z rodziną z Radziszowa
 • Zofia Krupnik – od działkowców z Kwitnących Ogrodów
 • Marek Krupa – od Adama Chorąży z rodziną
 • Maria Ochmańska – od Barbary Ochmańskiej i Lucyny z rodziną
 • Eufrozyna Dziewońska – od Barbary i Andrzeja Dziewońskich
 • Anna Iwanowicz – od koleżanki Stanisławy
 • Stanisław Łukasik – od dyrekcji i pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie
 • Maria Adamczyk – od Jolanty z rodziną
 • Jerzy Boroń – od Krystyny i Zbigniewa z Płot
 • Piotr Galanty – od Stowarzyszenia KRUSZYNKI
 • Paweł Świątkowski – od szwagra Pawła
 • Aleksander Wyrwa – od chrześniaka Marcina Pająk z rodziną
 • Alicja Wójtowicz – od Alicji i Józefa Kurek z Tymbarku
 • Marian Zajda – od sąsiadów
 • Zbigniew Ciepły – od rodziny Ziarków z Polanki Hallera
 • Zofia Cichoń – od Magdaleny i Piotra Bator
 • Wanda Szewczyk – od sąsiadki Danuty Witkowskiej
 • Maria Piszczek – od Barbary Piekoszewskiej z rodziną
 • Stefania Dąbrowa – od synowej Doroty
 • Stefan Klimek – od cioci Eleonory
 • Janina Faber – od rodziny Kapusta
 • Władysław Bodurka – od rodziny Bułatów
 • Andrzej Świdowski – od Barbary i Waldemara Grabowskich
 • Józef i Krystyna Janik
 • Barbara Madej – od chrześniaka Władysława z rodziną
 • S. Filomena Nabożny
 • Marcin Majcherek – od Haliny Wos z dziećmi
 • Adam Piszczek – od Bernadetty z rodziną
 • Janina Rudzka – od siostry
 • Grzegorz Żarnowski – od sąsiadów z ulic Pułaskiego 2 i Żwirki i Wigury 19 i 21
 • Janina Gustof – od męża z dziećmi i ich rodzinami
 • Stanisław Paciorek – od Wiktorii Pelc
 • Ks. Leon Baran w 18. r. śm. – od Rodziny Radia Maryja
 • Halina Czopkiewicz
 • Jadwiga Cora – od kolegów i koleżanek z firmy MAL-BUS
 • Anita Karczewska – od pracowników SP 4 w Skawinie
 • Tadeusz Pawlik
 • Marian Świdowski – od rodziny Królasów
 • Barbara Poterek – od siostrzenicy Karoliny z rodziną
 • Marcin Stankowski – od siostry Ireny z mężem i dziećmi
 • Michał Papież w 7. r. śm.; Jan Papież
 • Anna Sikora – od sąsiadów Karłowiczów, Mareckich i Boroń
 • Sabina Zajda – od rodzeństwa
 • Kazimierz Józefczyk – od sąsiadów z ul. Sąsiedzkiej, Hutników, Piłsudskiego i Borku Szlacheckiego
 • Janina Paździurkiewicz – od Krzysztofa i Anny Sojka
 • Józef Wędzicha – od wnuka z żoną
 • Małgorzata Bradecka – od Joanny i Mieczysława
 • Eugeniusz Ożóg w 17 .rocz. śm.
 • Józef Piszczek od Usług Pogrzebowych STACHYRA
 • Władysław Żak – od Wspólnoty Żywego Różańca
 • Tomasz i Rozalia Sekuła z rodzicami – int. od córki z mężem
 • Maria Mackiewicz – od Burmistrzów, koleżanek i kolegów syna Wojciecha z U. M. i Gm. Skawina
 • Wiesław Wątor – od siostry Doroty z rodziną
 • Krzysztof Rosek – od siostry z mężem
 • Dusze w czyśćcu cierpiące