20 kwietnia 2022 r.

 • O zdrowie dla Pawła
 • O wyjście z nałogu dla Stanisława
 • O zdrowie dla Marii Siciarskiej – od syna Piotra
 • O pomyślne leczenie i uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Andrzeja
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Stanisławy oraz w podziękowaniu sąsiadom Sałek i Kacica za pomoc i wsparcie w chorobie
 • O zdrowie dla Andrzeja i potrzebne siły w chorobie

__________________________________________________________

 • Zofia Ożóg – od Barbary Karczewskiej
 • Agata Ostrogórska – od Roberta i Sylwii Starowicz
 • Ks. Jan Cieślik – od przyjaciół
 • Eugenia Kotula – od teściowej Stanisławy Samek
 • Tomasz Maślanka – od Marzeny i Pawła
 • Ryszard Morawa – od Karoliny, Arleny i Konrada
 • Zdzisław Klinowski – od rodziny Sajderów
 • Kazimierz Ożóg – od rodziny Bularzów
 • Józef Żmuda – od Anny Szafrańskiej
 • Janusz Maślanka – od Marty i Wojciecha Westenholz
 • Halina Wiecheć – od chrześnicy Ani Bębenek z rodziną
 • Maria Kazimierczak – od sąsiadów Pawlików z Piaski Drużków
 • Krzysztof Ostrogórski – od rodziny Skrzyńskich
 • Kazimierz Górka – od rodziny Baran
 • Anna Czapkiewicz – od Artura i Elżbiety Czapkiewicz
 • Anna Maj – od Marii i Józefa Odrzywolskich z Ryczowa
 • Irena Kucińska – od Pachlowskich
 • Stanisław Nowak – od siostrzenicy Heleny Zielińskiej z rodziną
 • Jan Fidziński – od sąsiadów z bloku 15,17,19
 • Rafał Kosiba – od kuzynki Agnieszki z mężem
 • Marian Sikorski – od znajomych z bloków Popiełuszki 4 i 6
 • Marian Kaganek – od kolegów krótkofalowców ze Skawiny z klubu SP9 KGC
 • Jerzy Czerwiński – od rodziny Kondelów
 • Ryszard Baran – od szwagierki Małgorzaty z mężem Pawłem i synem Michałem
 • Krystyna Morawa – od rodziny Stefaniaków z Polanki
 • Ewa Drzyzga – od Marty i Wiesława Drabik z rodziną z Przyborowa
 • Maria Węgrzyn – od sąsiadów z ul. Krakowskiej
 • Maria Koczwara – od sąsiadów z klatki Bukowska 15
 • Mieczysław Kołek – od Uslug Pogrzebowych Stachyra
 • Józefa Ulanowicz – od Haliny i Wiesława Pawełczak
 • Bogdan Iwanowicz – od Jacka Muszyńskiego z rodziną
 • Stanisław Wąsowicz – od sąsiadów z bloku
 • Stanisław Nowak – od dyrekcji i pracowników LO w Skawinie
 • Stanisława Kościelniak – od Justyny, Doroty i Haliny
 • Zofia i Józef Styrylscy
 • Teresa Budek – od syna Kazimierza z żoną
 • Zofia Chorąży – od rodziny Broszkiewicz z Rzezawy
 • Janina Siepak – Smarzewska – od Izy z rodziną
 • Aneta Kopta – od kolegów i koleżanek z pracy córki Andżeliki
 • Zdzisław Mosór – od rodziny Doboszów
 • Alicja Soczówka – od synowej, wnuczki i wnuka
 • Maria Schabowska – od Doroty Teper z rodziną
 • Jan Kotula – od córki z rodziną
 • Piotr Jaworski – od Katarzyny i Marcina Blak z rodziną
 • Maria Grygiel – od córek i syna
 • Feliksa Sławik – od wnuka Pawła i Kingi z Oskarem
 • Andrzej Kalinowski – od Anny i Jana Jurzec z rodziną
 • Anna Wątor – od vhrześnicy Krystyny Wilgierz z mężem
 • Małgorzata Szarowicz – od rodziny Mirków i Pomiernych z Racławic
 • Teresa Kruger – od wnuczki Agnieszki
 • Ryszard Rusnarczyk – od brata Adama i Krzysztofa z rodzinami
 • Stefania Radosiewicz – od sąsiadów z klatki
 • Zbigniew Bielas – od rodziny Putaj
 • Jan Motyka
 • Henryk Giet – od rodziny Wilkoszów, Brożków i Kowalczyków
 • Małgorzata Syrek – od sąsiadów z Konstytucji 3 Maja 1
 • Dusze w czyśćcu cierpiące