13 październik 2021 r.

 • Dziękczynno – błagalna w intencji Darii w 11 rocznicę urodzin
 • O szczęśliwe rozwiązanie dla Magdaleny oraz o zdrowie dla dziecka
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Sławomira Tarnopolskiego w rocznicę urodzin
 • O Boże błog. dla Ks. Prałata Edwarda Ćmiela – z okazji imienin
 • Dziękczynna za 18 letnią posługę Ks. Jana Reczka w naszej parafii
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Magdaleny z rodziną
 • O łaskę przemiany serca i Boże błog. dla Magdaleny i znajomych

___________________________________________________________

 • Zbigniew Morawski – od Roberta Przybyło z rodziną
 • Krystyna Warias – od kuzynki Stasi Woźniak z rodziną
 • Janusz Tarnopolski – od Marcina Maj z rodziną
 • Krystyna Ciarka
 • Józef Kutermak – od rodziny Kudła
 • Wiesław Jóźwiak – od Bogusi i Jurka
 • Jan Janociak – od Teresy i Andrzeja Mołek z rodziną
 • Agata Ostrogórska – od Dyrekcji, pracowników administracji i obsługi SP 2 w Skawinie
 • Czesław Tylec
 • Eleonora Piwowar – od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP 2 w Skawinie
 • Jan Tyczyński – od rodziny Krawczyków
 • Władysław Pająk – od żony i dzieci
 • Tadeusz Pawlik – od sąsiadów z ul. Podlesie w Radziszowie
 • Stanisława Burczak – od przyjaciół córki z Odnowy w Duchu Świętym
 • Anna Książek – od sąsiadów z ul. Spółdzielczej 5
 • Daniela Czarniewska – od byłych koleżanek z wydziału komunikacji
 • Antonina i Franciszek Zawada
 • Maria Półtorak – od Haliny i Marka z rodziną z Wysokiej
 • Krystyna Droździewicz – od koleżanki
 • Eugeniusz Ożóg
 • Halina Czopkiewicz – od męża
 • Zofia i Józef Styrylscy
 • Kazimierz Sałek – od sąsiadów z bl. Spokojna 1
 • Mieczysław Sacha – od koleżanek i kolegów syna z pracy
 • Michał Papież, 6 r. śm. – ojciec Jan
 • Andrzej Czopek – od Krzysztofa i Pauliny Hajdo
 • Ks. Leon Baran, 17 r. śm. – od rodziny Radia Maryja
 • Emil Zielnik – od rodziny Urban i Marchewka
 • Zofia Ożóg – od wnuczki Marty z rodziną
 • Teresa Okarmus – od wnuczki Kingi z Michałem
 • Teresa Hajto – od Marty Korniak z rodziną
 • Krystyna Bylica – od nauczycieli emerytów z Zelczyny
 • Zofia Pieczara – od Ireny
 • Kazimierz Bik – od Jolanty i Józefa Kowalik z rodziną
 • Marian Rywotycki – od Krystyny Sak
 • Maria
 • Dusze w czyśćcu cierpiące