Terminy kursów

Kursy (katechezy dla narzeczonych) w naszej parafii odbywają się co kwartał, w  dwie niedziele z kolei: pierwszą i drugą miesiąca, w następujących miesiącach: MARZEC, CZERWIEC, WRZESIEŃ, GRUDZIEŃ.

Spotkanie rozpoczyna się punktualnie o godz. 1500, a kończy ok. 1830.

Zapisy

Zapisów prosimy dokonywać mailowo – pod adresem: kursdlanarzeczonychskawina@gmail.com

W tytule maila należy zawrzeć:

  • imiona i nazwiska narzeczonych oraz miesiąc i rok, w którym chcą Państwo wziąć udział w kursie (np. Anna Kowalska i Adam Nowak, wrzesień 2020).

W treści maila należy zawrzeć:

  • Telefony kontaktowe i maile do obydwojga narzeczonych (dane posłużą nam do komunikacji z Państwem przed i po kursach).

Miejsce kursu

Sala parafialna (wejście na przeciwko kościoła, od ul. Kościelnej 3)

Uwaga! Ponieważ sala ma ograniczoną ilość miejsc, o możliwości udziału w kursie w danym miesiącu decyduje kolejność zgłoszeń, a o wszelkich zmianach będziemy informować Państwa mailowo.

Tematyka katechez

  1. Małżeństwo sakramentalne
  2. Etyka małżeńska
  3. Odpowiedzialne rodzicielstwo
  4. Planowanie rodziny
  5. Psychologia małżeństwa
  6. Zbawcze działanie Chrystusa w sakramencie pokuty
  7. Uczestnictwo w Eucharystii
  8. Apostolstwo rodziny w Kościele

Kurs dla narzeczonych a COVID-19

W trakcie kursów obowiązują aktualne zasady zachowania bezpieczeństwa, wyznaczone przez GIS. Z naszej strony zobowiązujemy się, że poczynimy wszelkich starań, żebyście Państwo w trakcie kursu mogli czuć się bezpiecznie.