Jubileusze Małżeństwa

Świętowanie rocznicy ślubu to …
a. modlitwa zawierzenia Bogu Ojcu małżonka, siebie i rodziny
b. okazja do odnowienia relacji małżeńskich
c. szansa na zatrzymanie się w codziennym pośpiechu
d. przypomnienie sobie co jest priorytetem
e. ponowne przeżycie chwili, która na zawsze zmieniła Twoje życie