8 maja 2024 r.

 • O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla     2 Róży Różańcowej p.w. Matki Bożej Licheńskiej
 • Dziękczynna Matce Bożej za dotychczasową opiekę z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla Stanisława Czopka
 • Dziękczynno-błagalna w 51 rocz. urodzin Pawła
 • Dziękczynno-błagalna w intencji Marii z okazji urodzin
 • O jasność umysłu i dary Ducha Świętego podczas egzaminów maturalnych i wyborów życiowych dla maturzystów z klasy 4a Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie – od wychowawczyni
 • Dziękczynno-błagalna w 18 rocz. urodzin Julii Paszyńskiej – od babci Janiny i wujka Mariusza
 • O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Siciarskiej – od syna Piotra
 • O powrót do zdrowia i skuteczne leczenie dla Lucyny

_____________________________________________________

 • Za zmarłych z 2 Róży Różańcowej p.w. Matki Bożej Licheńskiej
 • Adam Bartoszek – od Sylwii i Adriana Kurleto z Ochojna
 • Andrzej Dudek – od Iwony Rembiesz z rodziną
 • Ryszard Byczek – od Marty i Waldemara Czerniawskich
 • Franciszek Dyrcz – od Iwony i Jarosława Krząkała
 • Stanisław Budek – od Jadwigi, Zbigniewa i syna
 • Teresa Niedbała – od rodziny Kłosów i Wandy Bobek
 • Adrian Kowalik – od kolegów z pracy stacji kontroli pojazdów
 • Wanda Radoń – od sąsiadów z bloku z ul. Tynieckiej 5
 • Andrzej Kłos – od rodziny Janowiak
 • Anna Nakoneczny – od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej nr. 1 w Skawinie
 • Roman Kucharczyk – od rodziny Wąsików z Rącznej
 • Helena Sobesto – od córki z mężem
 • Mateusz Jończyk – od sąsiadów z ul. Kraszewskiego 2
 • Józef Czekaj – od wujka Juliana z rodziną
 • Barbara Pacułt – od wnuka Michała
 • Janusz Dźwigał – od sąsiadów Prochownik
 • Janina Leśniak – od rodziny Baraczów
 • Józef Drzyzga – od rodziny Morków i Pawłowskich
 • Janina Celary – od rodziny Obrączków
 • Andrzej Prochownik – od pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina
 • Roman Kasperczyk – od rodziny Kaimów
 • Ryszard Kroczek – od Tomasza Markowskiego
 • Krystyna Józefczyk – od Marii Frankowskiej i Marii Krawczyk
 • Władysława Trzyszczyk – od Janusza Biernata z Mordarki
 • Maria Kocik-Sitarz – od Bogumiły, Władysława, Stanisława Kocik z Janowic
 • Lucyna Spólnik – od koleżanki córki Elżbiety
 • Jerzy Miciak – od sąsiadów Mucha         
 • Bogdan Kubacki – od Zakładu Usług Pogrzebowych „Stachyra”
 • Franciszek Kowalik – od Barbary z rodziną
 • Helena Łytek – od sąsiadów z ul. Wspólnej 1                        
 • Jolanta Gryczkowska – od Czesława i Barbary Kowalik
 • Zdzisław i Krystyna Ciarka z rodzicami i rodzeństwem
 • Marek Matuła – od rodziny Warias
 • Stanisława Okarmus – od rodziny Stanek
 • Danuta Hajto – od rodziny Kobylarczyków z ul. Kilińskiego
 • Krystyna Dąbrowska – od Lucyny i Aleksandra Mirocha
 • Kazimierz Mrowiec – od rodziny Bobików
 • Dorota Rusnak – od Katarzyny i Stanisława Augustyniak
 • Mieczysław Bała – od Władysławy Nazim
 • Władysław Kasiarz – od Anny i Damiana Majchrzak
 • Grzegorz Czopek – od Natalii Juszczenko
 • Stanisława Pachel – od Krystyny Holik z rodzeństwem
 • Krystyna Molenda – od brata Zbigniewa z rodziną
 • Eugenia Kuczera – od wnuczki Małgorzaty z rodziną
 • Kazimierz Suder – od rodziny Domagałów z synami
 • Marcin Gajewski – od Janiny i Stanisława Cyganik
 • Kazimierz Jurzak – od teściów syna z Przytkowic
 • Teresa Prokopek – od Zakładu Usług Pogrzebowych „Stachyra”
 • Ludwik Kasperek – od syna z żoną i córką
 • Stanisława Kozdraś – od Ognisk Pokutnych
 • Anna Matuła – od Zofii Mróz z rodziną
 • Andrzej Kollar – od brata Józefa z rodziną
 • Władysław Wiecheć – od wnuczki Magdaleny z rodziną
 • Alfred Hajdo – od chrześniaka Bartłomieja z żoną Weroniką
 • Zdzisław Janas – od Anny i Grzegorza Rak z rodziną
 • Małgorzata Pierożek – od Krystyny Madej
 • Helena Szeląg – od Antoniego z rodziną
 • Stefan Cerek – od wolontariuszy z fundacji „Dar Serca. Skawina”
 • Stefan i Wanda Bem w rocznicę śmierci
 • Mieczysław Lelek – od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie
 • Maria Werewka – od Barbary Werewki z Kasiny Wielkiej
 • Barbara Karczewska – od Urszuli i Antoniego Nowaków
 • Jan i Maria Wróblewscy
 • Ignacy i Stefania Moskwa
 • Marianna Bobek – od wnuczki Justyny z rodziną
 • Stanisław Pająk w 6 rocz. śmierci, Maria i Zygmunt Paciorek, córka Barbara
 • Stanisława i Stanisław Żurek z racji imienin
 • Stanisława Klimczyk
 • Adam Książek
 • Grzegorz Wcisło w rocz. śmierci
 • Stanisława Zajda – od córki Marii
 • Dusze w czyśćcu cierpiące