29 marca 2023 r.

 • O łaskę zdrowia dla Marii Siciarskiej – int. od syna Piotra
 • O zdrowie dla Andrzeja

_____________________________________________________________

 • Ewa Drzyzga – od Ireny Ogarek
 • Jan Kotula – od współpracowników Jolanty z Działu Jakości
 • Zofia Krupnik – od rodziny Stańczyków
 • Maria Adamczyk – od rodziny Płonków
 • Marian Zajda – od Jana i Marii Adamus
 • Maria Piszczek – pracowników administracji i obsługi SP 2
 • Stefan Klimek – od drużyny pociągowych z Polregio SA z Tarnowa
 • Władysław Bodurka – od rodziny Szostaków z Gdowa
 • Andrzej Świdowski – od kolegi Leszka
 • Adam Piszczek – od chrześniaka Marka z rodziną
 • Janina Gustof – od syna Grzegorza z rodziną
 • Barbara Poterek – od rodziny Chorąży
 • Jadwiga Cora – Anny Szafrańskiej
 • Józef Wędzicha – od bratanka Zbigniewa z Paszkówki
 • Krzysztof Rosek – od rodziny Szczypczyk
 • Wiesław Wątor – od Krystyny Holik z rodziną
 • Władysław Żak – od rodziny Morawskich
 • Wilhelm Bajer – sąsiadów Kornasiów z ul. Willowej
 • Dorota Fabian – od pracowników i żołnierzy JW N12
 • Andrzej Mania – od sąsiadów Kusiów
 • Czesława Dyrcz – od Teresy i Piotra Dyrcz
 • Czesław Rachwał – od syna Pawła z rodziną
 • Mieczysław Wcisło – od koleżanek z pracy żony
 • Eugeniusz Marzęda – od Anny Koterwas z rodziną
 • Jan Maciaszek – od Alicji Mazurek z mężem
 • Anna Szczerbak – od Zofii Wrona z rodziną
 • Ks. Jan Cieślik
 • Ireneusz Dźwigał – od rodziny Żaków
 • Helena Kuc – od Anny Tokarczyk z rodziną   
 • Zofia Kłyś – od sąsiadów z bloku przy ul. Konstytucji 3. Maja 5
 • Zbigniew Bielas – od żony Marii
 • Mieczysław Świerczek – od pracowników Przychodni Zdrowia w Skawinie
 • Tadeusz Mroczkowski – od sąsiada Żurka
 • Danuta Liskiewicz – od Bożeny Liskiewicz
 • Antonina Bik – od chrześniaka Bogusława z rodziną
 • Jadwiga Łojek – od Marii Siciarskiej z synem Piotrem
 • Stanisława Klucznik – od siostry Stefanii
 • Maria Wilczak – od chrześniaka Adama z rodziną
 • Józefa Motyka – od wnuka Bartłomieja
 • Helena Siewierska – od ryszarda z rodziną
 • Krystyna Mamoń – od całej rodziny Mamoń z Miejsca
 • Maria Styrylska-Szwenk – od przyjaciółki Janiny
 • Stanisław Zawiła – od Stanisławy in Kazimierza Płonka
 • Marek Kowal – od Anny Świdowskiej z rodziną
 • Władysław Wąsiołek – od mamy
 • Jadwiga Bujakowska – od Małgorzaty Spólnik
 • Zofia Tomik – od Ewy i Andrzeja Skołyszewskich
 • Jacek Sarnecki – od syna Piotra z mamą
 • Józefa Pijanka – od Marii i Bogdana Ziarko z rodziną
 • Kazimiera Krawiec – od wnuczki Pauliny i Piotra
 • Maria Kowalówka – od sąsiadów Stec; Borys; Kowalówka
 • Bronisław Tylek – od Konrada , Magdaleny i Maji
 • Ryszard Rusnarczyk w 1. rocz. śm. – od żony z dziećmi
 • Maria Pawlik – od wnuczki Agnieszki z rodziną
 • Stefan Cerek – od rodziny Gwóźdź
 • Józefa Rządzik
 • Tomasz Kica
 • Dusze w czyśćcu cierpiące