8 marca 2023 r.

 • O zdrowie, Boże blog., opiekę Matki Bożej dla Franciszki w 80. rocz. urodzin
 • O Boże błog., opiekę Matki bożej oraz potrzebne łaski dla Łukasza
 • O łaskę zdrowia dla Marii Siciarskiej – int. od syna Piotra
 • Dziękczynno-błagalna w intencji rodzin: Bandyków, Machów i Sąsiadów
 • O zdrowie dla Andrzeja
 • O Boże błog., opiekę Matki Bożej, światło ducha Świętego, mocną wiarę, zdrowie, potrzebne łaski dla pielgrzymów na Jasną Górę
                                                                                    /int. od pielgrzymów/
 • Dziękczynno-błagana w int. dzieci i wnuków
 • Dziękczynno–błagalna w int. Andrzeja z rodziną

_____________________________________________________________

 • Ewa Drzyzga – od sąsiadów z ul. Groble
 • Jan Kotula – od współpracowników Jolanty z Działu Jakości
 • Teresa Krüger – od sąsiadki
 • Zofia Krupnik – od Członkiń XVII. Róży Różańcowej
 • Maria Adamczyk – od Katarzyny, Wiktora i Jana Lubowiczów
 • Marian Zajda – od brata Zbigniewa
 • Maria Piszczek – od sąsiadów z bloku ul. Żwirki i Wigury 19
 • Stefan Klimek – od koleżanek i kolegów  z pracy
 • Władysław Bodurka – od Bogutów
 • Andrzej Świdowski – od Marty i Wacława Wojtanowskich
 • Adam Piszczek – od kuzynów Grzegorza i Sebastiana
 • Janina Gustof – od Zakładu Remontowo-Budowlanego Sałapat z Bieńkówki
 • Stanisław Paciorek – Mieczysława Bykowskiego z rodziną
 • Barbara Poterek – od koleżanek i kolegów z klasy SP w Korabnikach
 • Jadwiga Cora – od koleżanki Katarzyny
 • Marcin Stankowski – od Grzegorza Załusińskiego z żoną Katarzyną
 • Józef Wędzicha – od bratowej Lucyny
 • Anna Sikora – od kolegów z Siłowni
 • Małgorzata Bradecka – od Krystyny i Zbigniewa Rachwał
 • Krzysztof Rosek – od Haliny Mrowiec z rodziną
 • Wiesław Wątor – od Adama i Marioli Szczerbak
 • Władysław Żak – od Ireny Szarajowej z rodziną
 • Maria Mackiewicz – od Sołtysa i rady Sołeckiej Sołectwa Krzęcin
 • Wilhelm Bajer – od rodziny Brzezińskich
 • Dorota Fabian – od Aleksandry, Grażyny, Krzysztofa Moskała
 • Andrzej Mania – od syna Pawła z żoną
 • Czesława Dyrcz – od brata Stanisława z żoną i rodziną
 • Czesław Rachwał – od syna Pawła z rodziną
 • Mieczysław Wcisło – od rodziny Wilkoszów z Grabia
 • Mariusz Sowa – od Usług Pogrzebowych STACHYRA
 • Eugeniusz Marzęda – od Przychodni Zdrowia Skawina
 • Jan Maciaszek – od Usług Pogrzebowych STACHYRA
 • Władysław Sroka – od sąsiadów z ul. Kraszewskiego – blok nr 2
 • Anna Szczerbak – od Agnieszki Rosek z córkami
 • Ks. Jan Cieślik
 • Ireneusz Dźwigał – od sąsiadów Bożeny i Stanisława   
 • Tomasz Kica
 • Helena Kuc – od sąsiadów z bloku nr 5
 • Zofia Kłyś – od sąsiadów z bloku przy ul. Konstytucji 3. Maja 5
 • Zbigniew Bielas – od żony Marii
 • Mieczysław Świerczek – od Stanisławy Cinal
 • Tadeusz Mroczkowski – od sąsiadów Matyasik
 • Danuta Liskiewicz – od Genowefy Liskiewicz
 • Antonina Bik – od siostry Haliny
 • Jadwiga Łojek – od bratowej Marii
 • Stanisława Klucznik – od wnuczki Urszuli z rodziną
 • Maria Wilczak – od Janiny Stępskiej
 • Józefa Motyka – od córki Jadwigi z rodziną
 • Ewa Józefczyk – od koleżanek i kolegów z U.M. i Gm. Skawina
 • Helena Siewierska – od XIV. Róży Różańcowej
 • Marian i Janina Pyzik
 • Krystyna Mamoń – od Marii Maciaś
 • Marek Kowal – od córki i syna z rodzinami
 • Kazimierz Nowak z rodzicami
 • Maria Styrylska-Szwenk – od Janiny i Jana Leśniak
 • Stanisław zawiła – od Andrzeja z żoną, córką i rodziną z Andrychowa
 • Jadwiga Bujakowska – od rodziny Szczypczyk
 • Władysław Wąsiołek – od żony
 • Zofia Tomik – od Barbary Olek z rodziną
 • Zofia Prus – od siostry Aliny z mężem i z rodziną
 • Józef Rutkowski – od syna Pawła
 • Maria Kowalówka – od Wiesławy Fejdasz
 • Jacek Sarnecki – od córki Katarzyny z rodziną
 • Józefa Pijanka – od wnuka Łukasza z rodziną
 • Stanisław Paciorek – od córki Sylwii
 • Kazimiera Krawiec – od córki Agaty z rodziną
 • Dusze w czyśćcu cierpiące