15 luty 2023 r.

 • O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i w Jego intencjach
 • Za Kościół w Polsce i Jego Pasterzy
 • O Boże błog., dary Ducha Świętego dla Ojców, Pracowników Radia MARYJA i telewizji TRWAM w służbie Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie
 • Za chorych i cierpiących, opiekujących się nimi, za służbę zdrowia w Polsce  /int. od Rodziny Radia Maryja/
 • O opiekę Matki Bożej nad Antonim i Aleksandrem
 • W 57. rocz. ślubu Tadeusza i Franciszki z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej
 • Oz drowie dla Marii siciarskiej – int. od syna Piotra
 • Dziękczynno-błagalna w intencji Anny
 • Dziękczynno-błagalna w intencji Magdaleny z rodziną
 • O Boże błog., łaskę przemiany serca, opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i znajomych

_____________________________________________________________

 • Ewa Drzyzga – od sąsiadów z ul. Groble
 • Jan Kotula – od kolegów i koleżanek Jolanty z działu mechanizmów
 • Anna Wątor – od mieszkańców z os. Awaryjnego, blok 30
 • Teresa Krüger – od sąsiadki
 • Zofia Krupnik – od Członkiń XVII. Róży Różańcowej
 • Eufrozyna Dziewońska – od Wandy Dudoń i syna Alojzego ze Stryszowa
 • Maria Adamczyk – od kolegi Janusza z rodziną
 • Marian Zajda – od brata Jerzego z żoną i rodziną
 • Maria Piszczek – od sąsiadów z bloku ul. Żwirki i Wigury 19
 • Marek Krupa – od kolegów z U. M. i Gm. Skawina
 • Stefan Klimek – od Drużyn konduktorskich w Suchej Beskidzkiej
 • Władysław Bodurka – od brata Ryszarda z rodziną
 • Andrzej Świdowski – od kolegi .Stanisława Warszawskiego z rodziną
 • Adam Piszczek – od kuzyna Pawła z rodziną
 • Janina Gustof – od pracownic, Pracowników z działu DUR firmy Fideltronik ze Suchej Beskidzkiej
 • Stanisław Paciorek – Marcina Piszczek z rodziną
 • Barbara Poterek – od Doroty i Grzegorza Nenko z dziećmi
 • Jadwiga Cora – od Zenona Furman z rodziną
 • Marcin Stankowski – od Tomasza Klimka z żoną Aleksandrą
 • Józef Wędzicha – od rodziny Bańdo
 • Anna Sikora – od Wandy i Leszka Miazga z rodziną
 • Małgorzata Bradecka – od Barbary i Grzegorza Żylińskich z dziećmi
 • Krzysztof Rosek – od Iwony i Łukasza z dziećmi
 • Wiesław Wątor – od cioci Marii Sroka
 • Władysław Żak – od kierownika i pracowników Wydz. Edukacji Urzędu
  M .i Gm. Skawina
 • Maria Mackiewicz – od rodziny Morawskich
 • Bogumiła Pachel w 5. rocz. śm.
 • Wilhelm Bajer – od koleżanek ze Stowarzyszenia „ZWYCIĄŻ”
 • Krystyna Czopek – od członkiń VIII. Róży Różańcowej
 • Dorota Fabian – od Straży honorowej z Tokarni
 • Andrzej Mania – od Adama i Tomasza z rodzinami
 • Czesława Dyrcz – od chrześnicy Doroty z rodziną
 • Czesław Rachwał – od syna Zbigniewa z żoną
 • Mieczysław Wcisło – od kuzynki Marii z rodziną
 • Mariusz Sowa – od cioci i wujka z Białki z synem Bernardem z rodziną
 • Eugeniusz Marzęda – od rodziny Mrozów z Ryczowa
 • Rozalia Lelek, mąż Franciszek, syna Stanisław w rocz. śm.
 • Jan Maciaszek – od właścicieli firmy i pracowników DRUT-MET
 • Władysław Sroka – od rodziny Pękalów i Klęsków
 • Anna Szczerbak – od Marii Jezioro
 • Ks. Jan Cieślik
 • Ireneusz Dźwigał – od kolegów z pielgrzymki   
 • Roman Wójciak – od Pauliny Pałasz z Bartłomiejem 
 • Tomasz Kica
 • Henryk Torba – od siostrzeńca Piotra z rodziną
 • Helena Kuc – od sąsiadów z bloku nr 5
 • Zofia Kłyś – od Małgorzaty z rodziną
 • Zofia i Jan Ciepły
 • Zbigniew Bielas – od żony Marii
 • Marek Krawczyk – od sąsiadów z ul. Bukowskiej
 • Tadeusz Pawlik – od żony z dziećmi
 • Mieczysław Świerczek – rodziny Pasków z e Szawnicy
 • Tadeusz Mroczkowski – od Bartłomieja Znojka  z żoną
 • Danuta Liskiewicz – od Usług Pogrzebowych STACHYRA
 • Kazimierz Cieślik i Franciszka Janiszewska
 • Antonina Bik – od brata Kazimierza z rodziną
 • Stanisława Klucznik – od wnuczek
 • Jadwiga Łojek – od męża, dzieci i wnuków
 • Stefania Wiącek w 11. rocz. śm., mąż Władysław
 • Krystyna Mamoń – od sąsiadów z bloku
 • Maria Kudela
 • Józefa motyka – od Usług Pogrzebowych STACHYRA
 • Helena Siewierska – od rodziny Kowalików
 • Maria Juda w 18. rocz. śm., mąż Antoni w 45. rocz. śm.
 • Maria Wilczak – od rodziny Chmielarczyków
 • Stanisław Kuligowski
 • Sylwester Korzeniowski; Felicja Korzeniowska
 • Dusze w czyśćcu cierpiące