Sprawozdanie parafialne roczne – 31.XII 2022 r.

          *10 lutego zakończył pracę duszpasterską w naszej wspólnocie ks. Sławomir Półtorak został proboszczem parafii św. Magdaleny w Wysokiej.

*24 lutego wybuchła wojna w Ukrainie po ataku na ten kraj wojsk rosyjskich. Do Skawiny także i na teren naszej parafii przybyło wielu uchodźców, których pod swój dach przyjęło bardzo wiele rodzin. Niektórzy uciekinierzy pozostali do dziś. Również do mieszkania parafialnego – przy ul. Kilińskiego przyjęliśmy matkę z trojgiem dzieci a przed świętami dołączyła do nich babcia. Pochodzą z okolic Mikołajewa. Zapewniamy im dach nad głową a od Nowego Roku obie kobiety podejmą pracę w jadłodajni. Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim naszym parafianom za piękne chrześcijańskie świadectwo wiary i miłosierdzia, za dobre serce i otwarte domy. Na pomoc dla Ukrainy uzbieraliśmy na początku wojny ponad 50 tys. zł, które przekazaliśmy do Caritas. Ponadto było wiele innych zbiórek pieniężnych i rzeczowych, które hojnie wspieraliście.

* Od 1 maja pracę duszpasterską w naszej parafii podjęli nowi kapłani: ks. prof. Wojciech Zyzak i ks. Rafał Grzesiak.  *28 maja święcenia kapłańskie przyjął nasz rodak diakon Paweł Sowa. Jego Mszę św. prymicyjną przeżywaliśmy w naszej świątyni 29 maja.  *25 sierpnia zakończył pracę duszpasterską – po siedmiu latach w naszej wspólnocie ks. Marcin Maciążka przeniesiony do parafii św. Stanisława Biskupa w Krakowie. *26 sierpnia nowym wikariusze w naszej parafii został ks. Krzysztof Jakubiak.

Niektóre dane statystyczne dotyczące praktyk religijnych: Na terenie naszej parafii mieszka ok. 11 000 osób; zgodnie z liczeniem wiernych w pierwszą niedzielę października b.r. – mamy 2601 osób praktykujących; w tym dniu przyjęło Komunię św. 1140 osób. W zeszłym roku odpowiednio: 2651 i 959. W ciągu całego roku 2022 przyjęliśmy 153 tys. Komunii św. podobnie jak rok temu. Ochrzciliśmy 107 dzieci w zeszłym roku 87. Pierwszą Komunię św. przyjęło 149 dzieci rok temu 145. Bierzmowanie przyjęło 141 młodych ludzi, w zeszłym roku 82. W tym roku wygłosiliśmy 63 zapowiedzi a 28 ślubów odbyło się w naszym kościele, rok temu odpowiednio 63 i 23. Liczba pogrzebów 130 a w zeszłym roku 148. W miesiącu odwiedzamy w domach blisko 60 starszych i chorych parafian.

Sprawy gospodarcze: z końcem października spłaciliśmy wszystkie zadłużenia związane z budową Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ul. Węgierskiej. Było to możliwe dzięki składkom inwestycyjnym ( z całego roku była to kwota 217 285 zł) oraz sprzedaży działek parafialnych od dawna użytkowanych przez Klub Millenium. Działki zbyliśmy za kwotę 3 mln zł. Z tego 1/3 należy wpłacić do kurii. Zostanie nam jednak jeszcze trochę pieniędzy na dalsze inwestycje parafialne.

   *W marcu wykonaliśmy nowe nagłośnienie kościoła (z pętlą indukcyjną). Wyrażamy wielką wdzięczność Rodzinie, która w całości pokryła wysokie koszty tej inwestycji. Jeszcze raz serdeczne Bóg Zapłać za ten znakomity dar dla naszej świątyni.  * Zostało wykonane wiele drobniejszy prac tak w świątyni jak i w innych obiektach. Min wykonaliśmy serwis systemu ogrzewania kościoła daj Boże by był odczuwalny.

* W sprawie cmentarza chcemy nadal usprawniać wszelkie działania. Od stycznia mamy nowy Regulamin Cmentarza. Jesteśmy w trakcie opracowania internetowej bazy grobów i osób w nich pochowanych w systemie Mogiły pl. Chcielibyśmy stopniowo poprawiać jakość alejek, wyremontować kaplicę tak by mogły się tam odbywać niektóre pogrzeby. Oczywiście za zgodą rodziny. Zrobić stałe nagłośnienie i monitoring. Warto wspomnieć, że utrzymanie cmentarza jest sporym wyzwaniem. Dla wyobrażenia jakie to są koszty podajemy, że w mijającym roku wpływ z opłat cmentarnych to 127 590 zł; natomiast wywóz śmieci wynosi  80 000 zł a woda i prąd – blisko 12 000 zł.

Warto przypomnieć, że parafia nasza dysponuje dużym majątkiem na, który składają się: budynek kościoła parafialnego, kościółek, plebania, dwa budynki szkolne (Liceum i Szkoła Podstawowa), dwa budynki przy ul. Sobieskiego, dwa budynki przy ul. Węgierskiej (Dom Katolicki dawne „Kino Piast” i budynek organistówki – obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy), dwa budynki przy ul. Kilińskiego (jadłodajnia i budynek mieszkalny), budynek mieszkalny przy ul. Wyspiańskiego (dawniej punkt katechetyczny), cmentarz z kaplicą, i pozostałe grunty różnej klasyfikacji i różnych częściach naszego miasta. Wszystkie te obiekty wymagają odpowiedniej troski. Zapewniam, że będziemy o ten majątek dbać należycie i z pełną odpowiedzialnością.

Co do planów inwestycyjnych to warto wspomnieć o tym, że mamy do remontu w naszym parafialnym kościele: ZAKRYSTIĘ oraz CHÓR (pomieszczenie za organami z wejściem na chór). Wykonać nowe ogrodzenie – parkan. Usprawnić budynek kościółka. Warto byłoby zrobić monitoring tych dwóch Obiektów ze względu na ich zabytkową wartość. *Czeka nas modernizacja Domu Katolickiego (Kina Piast);  jest w tym względzie projekt budowlany i pozwolenie na budowę zrobione jeszcze za ks. Edwarda Ćmiela. Powołaliśmy fachowców, którzy już zajmują się tym od jakiegoś czasu.  *W planach jest też budowa nowego obiektu ŚDS, który powstanie na terenie przyległym do boiska sportowego Millenium. Zapewne nasza parafia będzie wspierać budowę tego dzieła opiekuńczo – wychowawczego tak bardzo potrzebnego naszemu środowisku. **Chcemy utrzymać całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu oraz dyżur w konfesjonale od 830do 930 oraz od 1700 do 1800. W parafii jest wiele grup formacyjnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Daj Boże by mogły nadal działać i się rozwijać.