2 listopada 2022 r.

 • O Boże błog. i zdrowie dla Andrzeja
 • O Boże błog. w 1. rocz. urodzin Karoliny Lach
 • O zdrowie dla Marii Siciarskiej – int. od syna Piotra
 • Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną, łaskę zdrowia i wytrwanie w ciężkiej chorobie dla Grażyny oraz o daru Ducha św. – intencja od męża i synów
 • O szczęśliwą operację dal syna Kazimierza – int. od mamy

_____________________________________________________________

 • Agata Ostrogórska – od Marii Rutkowskiej z rodziną
 • Ryszard Morawa – od Jakuba z rodziną
 • Halina Wiecheć – od wnuczki Magdaleny z rodziną
 • Ewa Drzyzga – od pracowników Regionu Wysokich Napięć
 • Zdzisław Mosór – od rodziny Klus z ul. Torowej 23
 • Jan Kotula – od Jarosława z żoną
 • Piotr Jaworski – od Anety Jaworskiej
 • Maria Grygiel – od członków i zarządu Stowarzyszenia KRUSZYNKI
 • Anna Wątor – od Krystyny i Czesława Lepiarz z rodziną
 • Teresa Krüger – od koleżanek i kolegów córki Anny ze Szpitala Jana
  Pawła II
 • Zofia Krupnik – od rodziny z Nowej Huty
 • Marek Krupa – od rodziny Słonina ze Skawinek
 • Maria Ochmańska – od wnuka Daniela z żoną
 • Eufrozyna Dziewońska – od Czesławy Czopek z rodziną
 • Anna Iwanowicz – od rodziny Person
 • Stanisław Łukasik – od dyrekcji i pracowników Z.S.T.E. w Skawinie
 • Maria Adamczyk – od rodziny Łytek
 • Piotr Galanty – od sąsiadów Flagów i Madziarzy z ul. Różanej
 • Paweł Świątkowski – od Kazimierza Świerkosz
 • Aleksander Wyrwa – od Marty i Jacka Hyży
 • Alicja Wójtowicz – od rodziny Kapustów
 • Marian Zajda – od sąsiadów
 • Zbigniew Ciepły – od rodziny Ziarków z Rzozowa
 • Zofia Cichoń – od Ognisk Pokutnych
 • Maria Piszczek – od Dariusza z Bukowa
 • Stefania Dąbrowa – od sąsiadów z ul. Słonecznej 16
 • Stefan Klimek – od kuzynki Moniki z synami
 • Janina Faber – od Haliny i Stanisława Giełdów z rodziną
 • Władysław Bodurka – od Heleny i Edwarda Fitrzyk z Rajbrotu
 • Stefan i Stefania Płaneta – od córki z rodziną
 • Andrzej Świdowski – od Iwony i Andrzeja Wysockich
 • Barbara Madej – od Wiktorii Grzybczak
 • S. Filomena Nabożny
 • Marcin Majcherek – od chrześniaka Kacpra
 • Adam Piszczek – od ciotki Marii Pieczarz z rodziną
 • Janina Rudzka – od Anity i Jana Strzebońskich z córkami
 • Grzegorz Żarnowski – od rodziny Batów
 • Janina Gustof – od nauczycieli emerytów z SP 1 w  Stryszowie
 • Stanisław Paciorek – od Genowefy i Józefa Stec
 • Jadwiga Cora – od sąsiadów Lasek
 • Anita Karczewska – od byłych pracowników SP 4 w Skawinie
 • Tadeusz Pawlik
 • Marian Świdowski – od kuzynki Marii z rodziną
 • Barbara Poterek – od siostrzenicy Katarzyny z mężem
 • Marcin Stankowski – od siostry Natalii z mężem i dziećmi
 • Janina Paździurkiewicz – od kuzynki Anny
 • Józef Wędzicha – od sąsiadów z klatki IV
 • Anna Sikora – od syna Janusza z żoną
 • Małgorzata Bradecka – od Małgorzaty i Stanisława Koźlak z rodziną
 • Kazimierz Józefczyk – od rodziny Gramatyków
 • Sabina Zajda – od rodziny Olszewskich i Zajdów
 • Władysław Żak – od rodziny Czopków
 • Wiesław Wątor – od chrześniaka Rafała z rodziną
 • Józef Piszczek – od syna Marka z rodziną
 • Krzysztof Rosek – od córki Anny
 • Maria Mackiewicz – od Kazimiery Czopek z rodziną
 • Władysław, Jadwiga Bularz; Stefania Apostoł
 • Stanisław Okarmus – od Jadwigi Żak-Pytlik z rodziną
 • Michał i Zofia Grzenia
 • Jan Grzyb – od wnuka Marka z rodziną
 • Mirosław Opyrchał – od kuzynki Moniki i Kuzyna Tomasza z rodziną
 • Wilhelm Bajer – od córki z rodziną
 • Krystyna Czopek – od syna Michała z rodziną
 • Dorota Fabian – od męża z dziećmi
 • Zofia i Antoni Myśliwiec; Antonina i Franciszek Zawada, synowie Józef i Stanisław; Stanisław Kwinta; Stefan Białas; Tomasz Kica
 • Stanisław i Magdalena Guzik
 • Andrzej Mania – od żony
 • Dusze w czyśćcu cierpiące