26 października 2022 r.

 • W int. O. Tadeusza Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia MARYJA z okazji imienin oraz o Bożę błog., opiekę Matki Bożej, światło i dary Ducha Św., zdrowie i potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej i misji ewangelizacyjnej -/int. od Rodziny Radia Maryja?
 • O laskę zdrowie dla Stanisławy
 • O Boże błog. i zdrowie dla Andrzeja
 • O zdrowie dla Marii Siciarskiej – int. od syna Piotra
 • O powrót do zdrowia dla Grażyny i potrzebne łaski do wytrwania w chorobie – intencja od męża i synów
 • Dziękczynno-błagalna w 40. rocz. ślubu Jolanty i Stanisława

_____________________________________________________________

 • Agata Ostrogórska – od cioci Teresy z rodziną
 • Ryszard Morawa – od Mateusza z rodziną
 • Halina Wiecheć – od wnuczki Magdaleny z rodziną
 • Ewa Drzyzga – od pracowników Regionu Wysokich Napięć
 • Teresa Budek – od Anny i Kingi Woźniak
 • Zdzisław Mosór – od kolegów syna z firmy VESUVIUSZ
 • Jan Kotula – od kolegi Stanisława Szwabowskiego
 • Piotr Jaworski – od Anety Jaworskiej
 • Maria Grygiel – od koleżanek z Przychodni Zdrowia w Skawinie
 • Anna Wątor – od Jana Kowalczyka z Sidziny
 • Teresa Krüger – od koleżanek i kolegów córki Anny ze Szpitala Jana
  Pawła II
 • Zofia Krupnik – od działkowców z Kwitnących Ogrodów
 • Marek Krupa – od rodziny Słonina ze Skawinek
 • Maria Ochmańska – od synowej Marii
 • Eufrozyna Dziewońska – od Małgorzaty i Henryka Frączek z rodziną
 • Anna Iwanowicz – od Usług Pogrzebowych STACHYRA
 • Stanisław Łukasik – od dyrekcji i pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie
 • Maria Adamczyk – od Jolanty z rodziną
 • Piotr Galanty – od Władysława Pary z rodziną
 • Paweł Świątkowski – od Jarosława Najder z rodziną
 • Aleksander Wyrwa – od Bartosza Pac
 • Alicja Wójtowicz – od rodziny Kobylarczyków z ul. Kilińskiego
 • Marian Zajda – od sąsiadów
 • Zbigniew Ciepły – od Teresy Bobik z rodziną
 • Zofia Cichoń – od Ognisk Pokutnych
 • Maria Piszczek – od Bożeny z rodziną
 • Stefania Dąbrowa – od sąsiadów z ul. Słonecznej 16
 • Stefan Klimek – od kuzyna Wojciecha z rodziną
 • Janina Faber – od Agnieszki Piechura z rodziną
 • Ryszard Wojciechowski w 1. rocz. śm.
 • Aniela i Julian Rydzowscy
 • Władysław Bodurka – od Kaciczaków z Sobolowa
 • Andrzej Świdowski – od Agnieszki i Oliwiera Dyrga
 • Barbara Madej – od Marii Targosz z rodziną
 • S. Filomena Nabożny
 • Marcin Majcherek – od Mieczysława i Klementyny Sikora z Gaja
 • Adam Piszczek – od cioci Mari Pieczara z rodziną
 • Janina Rudzka – od Marii Kocik – Sitarz
 • Grzegorz Żarnowski – od mamy i braci
 • Janina Gustof – od męża z dziećmi i ich rodzinami
 • Halina Czopkiewicz
 • Mieczysław Wandyga w 6. rocz. śm.
 • Stanisław Paciorek – od Genowefy i Józefa Stec
 • Jadwiga Cora – od Usług Pogrzebowych STACHYRA
 • Anita Karczewska – od pracowników SP 4 w Skawinie
 • Tadeusz Pawlik
 • Jan i Helena Zaręba, syn Czesław
 • Marian Świdowski – od kuzynki Barbary z rodziną
 • Barbara Poterek – od siostry Danuty z Marcinem i rodziną
 • Marcin Stankowski – od siostry Wioletty z mężem i dziećmi
 • Janina Paździurkiewicz – od kuzynki Anny
 • Józef Wędzicha – od sąsiadów z klatki IV
 • Anna Sikora – od córki Małgorzaty z rodziną
 • Małgorzata Bradecka – od rodziny Szewczyków
 • Kazimierz Józefczyk – od Danuty i Kazimierza Smajek z rodziną z Jaśkowic
 • Sabina Zajda – od brata Grzegorza z rodziną
 • Władysław Żak – od szwagra Stanisława z rodziną
 • Wiesław Wątor – od siostry Doroty z rodziną
 • Józef Piszczek – od żony Danuty
 • Krzysztof Rosek – od córki Eweliny
 • Maria Mackiewicz – od kuzynki Marii z rodziną
 • Józefa Ożóg
 • Stanisław Okarmus – od Agnieszki Maksymowicz
 • Tadeusz Burtan, syn Bogusław
 • Jan Grzyb – od żony
 • Mirosław Opyrchał – od Urszuli i Jana Rzadek
 • Wilhelm Bajer – od syna Donata z rodziną
 • Krystyna Czopek – od córki Agnieszki
 • Dusze w czyśćcu cierpiące