14 września 2022 r.

 • Dziękczynno-błagalna w 23. r. urodzin Dominiki Książek
 • O łaskę wzajemnego porozumienia się Marii i Władysławy
 • O zdrowie dla córki i dziecka pod jej sercem
 • Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla Andrzeja
 • Dziękczynno-błagalna w intencji Pielgrzymów Kalwaryjskich
 • O zdrowie dla Marii Siciarskiej – int. od syna Piotra
 • O łaskę zdrowia dla Stanisławy
 • Dziękczynno-błagalna w ciężkiej chorobie Grażyny oraz o dary Ducha św. – int. od męża z synami
 • O Boże błog. w 3. r. ślubu Marty i Dawida
 • Dziękczynno-błagalna w int. Magdaleny z rodzina
 • O Boże błog., łaskę przemiany serca, opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i znajomych

_____________________________________________________________

 • Agata Ostrogórska – od rodziny Góralik
 • Ryszard Morawa – od mieszkańców z Gołuchowic
 • Halina Wiecheć – od koleżanek i kolegów z pracy córki Marty
 • Marian Sikorski – od Katarzyny i Stefana
 • Ewa Drzyzga – od sąsiadów Beaty i Filipa Lesiak
 • Stanisława Kościelniak – od rodziny Sroków
 • Teresa Budek – od pracowników C.K.i S. w Skawinie
 • Zdzisław Mosór – od Krystyny Kszysztofiak
 • Jan Kotula – od Katarzyny i Jarosława Kanik
 • Piotr Jaworski – od Krystyny i Wiesława Blak
 • Maria Grygiel – od koleżanek z Przychodni Zdrowia w Skawinie
 • Anna Wątor – od członkiń XVII. Róży Różańcowej
 • Teresa Krüger – od V. Róży Różańcowej Matki Bożej Fatimskiej
 • Arkadiusz Kołodziej – od Henryka i Anny Dolińskich
 • Zofia Krupnik – od działkowców z Kwitnących Ogrodów
 • Marek Krupa – od Bogumiły Florek
 • Maria Ochmańska – od Marii i Henryka Danuty Ochmańskich
 • Eufrozyna Dziewońska – od Małgorzaty Dziewońskiej i wnuczki Natalii z rodziną
 • Anna Iwanowicz – od rodziny Wrona
 • Stanisław Łukasik – od Agnieszki i Krzysztofa Zdebów
 • Marian Jochym – od pracowników, nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach
 • Maria Adamczyk – od koleżanek Jadwigi i Bogumiły z rodzinami
 • Jan Tokarczyk – od Dyrektora i pracowników Zespołu Przedszkolnego im. T. Kościuszki w Stroniu
 • Jerzy Boroń – od córki z dziećmi
 • Piotr Galanty – rodziny Ostrogórskich
 • Jan Kożuch – od pracowników firmy STALCO
 • Maria Styrylska – od Danuty i Jerzego Zając z dziećmi z Niedźwiedzia
 • Paweł Świątkowski – od córki Klaudii z rodziną
 • Aleksander Wyrwa – od Małgorzaty i Wojciecha Pac
 • Alicja Wójtowicz – od Krystyny i Henryka Styrylskich z rodziną
 • Marian Zajda – od sąsiadów
 • Zbigniew Ciepły – od rodziny Farbańców
 • Zofia Cichoń – od rodziny Korpalskich
 • Józef Jarosz – od rodziny Woźniaków
 • Wanda Szewczyk – od Marii Droździewicz
 • Maria Piszczek – od kuzynki Zofii z mężem
 • Stefania Dąbrowa – od wnuka Artura z rodziną
 • Stefan Klimek – od sąsiadów z klatki schodowej
 • Janina Faber – od syna z żoną
 • Czesława Górak w 7. r. śm.
 • Władysław Bodurka – od rodziny Dobranowskich
 • Barbara Madej – od siostry Anny
 • Andrzej Świdowski – od Grażyny Śliwa z rodziną
 • S. Filomena Nabożny
 • Adam Piszczek – od sąsiadów z bloku ul. Żwirki i Wigury 19
 • Danuta Styrylska
 • Janina Rudzka – od sąsiadek z klatki schodowej Alicji, Czesławy i Lucyny
 • Marcin Majcherek – od córki Eryki z mamą
 • Grzegorz Żarnowski – od sąsiadów z ulic Pułaskiego 2 i Żwierki i Wigury 19 i 21
 • Janina Gustof – od Nauczycieli Emerytów
 • Stanisław Paciorek – od Ireny z rodziną
 • Ewa Józefczyk – od koleżanek i kolegów z U.M. i Gm. Skawina
 • Anita Karczewska – od emerytowanych dyrektorów szkół M. i Gm. Skawina
 • Stanisław Bartosz z rodzicami; Marianna i Wojciech Wtorek z rodzicami
 • Albina i Józef Kuziel; Stanisław Warias
 • Dusze w czyśćcu cierpiące