20 lipca 2022 r.

 • O zdrowie dla Pawła
 • O wyjście z nałogu dla Stanisława
 • O zdrowie dla Mari Siciarskiej – od syna Piotra
 • O zdrowie dla tych, którzy modlą się w mojej intencji
 • O łaskę zdrowia dla Stanisławy
 • Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i łaskę zdrowia dla Andrzeja
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Magdaleny – z okazji imienin
 • Dziękczynna za szczęśliwe zakończenie pracy zawodowej i o błog. w dalszym życiu
 • Dziękczynna za szczęśliwe przejście na emeryturę i zakończenie pracy

_____________________________________________________________

 • Zofia Ożóg – od rodziny Gałuszków i Pawliców
 • Agata Ostrogórska – od rodziny Wachulców
 • Eugenia Kotula – od rodziny Wcisło
 • Ryszard Morawa – od Mieczysława Galika z rodziną
 • Halina Wiecheć – od Marii Frankowskiej
 • Krzysztof Ostrogórski – od rodziny Lelek i Liskiewicz
 • Anna Maj – od sąsiadów
 • Marian Sikorski – od Agaty i Roberta Lizak z rodziną
 • Krystyna Morawa – od Rady Sołeckiej z Gołuchowic
 • Ewa Drzyzga – od Aleksandry i Andrzeja Pasierbek z rodziną
 • Józefa Ulanowicz – od Jaromira i Marioli
 • Stefania Panek
 • Stanisława Kościelniak – od Mariana Ożóg z rodziną
 • Teresa Budek – od Gosi i Zenia z Norwegii
 • Zofia Chorąży – od kierownictwa i koleżanek z Kapitolu
 • Zdzisław Mosór – od brata Edwarda z żoną i dziećmi
 • Maria Schabowska – od koleżanek Ani ze sklepu z Głowackiego
 • Jan Kotula – od Usług Pogrzebowych Stachyra
 • Piotr Jaworski – od Julii i Asi
 • Maria Grygiel – od Mariusza i Wioletty Grygiel z rodziną
 • Anna Wątor – od Eweliny i Grzegorza Pietrzyk
 • Teresa Kruger – od pracowników Przychodni w Skawinie
 • Ryszard Rusnarczyk – od koleżanek z Biedronki z Libertowa
 • Arkadiusz Kołodziej – od Roberta Krzyk z żoną
 • Zofia Krupnik – od rodziny Sroka z Poznania
 • Henryk Jurek – od syna Henryka z rodziną
 • Helena Galus – od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP 2 w Skawinie
 • Kazimierz Salus – od rodziny Dąbrowskich
 • Marek Krupa – od Krystyny i Mariana Dzidek
 • Eufrozyna Dziewońska – od Wiesława Porębskiego z rodziną
 • Maria Ochmańska – od rodziny Ogorzelców
 • Zofia i Józef Styrylscy
 • Anna Iwanowicz – od koleżanki Marii i kolegi Kazmierza
 • Maria Dźwigał – od kuzynki Krystyny
 • Alina Kosowska – od sąsiadów z klatki
 • Stanisław Łukasik – od sąsiadek z działki
 • Marian Jochym – od Anny Szojer z rodziną
 • Maria Adamczyk – od dawnych sąsiadów z bloku Konstytucji 3 Maja 3 klatka 1 i 3
 • Jerzy Boroń – od Zdzisława
 • Alfons Kajniak – od Usług Pogrzebowych Stachyra
 • Jan Tokarczyk – od Ewy z rodziną
 • Piotr Galanty – od sąsiadów Błaszczyk
 • Jan Kożuch – od rodziny Kolstrung i Boroń
 • Maria Styrylska – od Wandy i Elżbiety
 • Janina, Kazimierz Aleksandrowicz, Julia Mak
 • Paweł Świątkowski – od Małgorzaty Malinowskiej z rodziną
 • Romana Marszałek – od Elżbiety i Anny
 • Jan Piwowarczyk – od koleżanek i kolegów z ZSE w Skawinie
 • Aleksander Wyrwa – od Barbary i Łukasza Wojtas z rodziną
 • Alicja Wójtowicz – od Magdaleny Kurek z rodziną z Warszawy
 • Marian Zajda – od córki Renaty z rodziną
 • Wiesława Putaj, Jan Putaj
 • Daniel i Katarzyna Adamus
 • Adam Pałka – od sąsiadów z ul. Kościuszki 1
 • Franciszek i Anna Wycisk
 • Stanisław Nowak, 20 r. śm.
 • Jadwiga i Leszek Płonka
 • Józef Jarosz – od rodziny Sołonczaków
 • Magdalena i Felicjan Szklarscy, córka Stanisława, syn Mieczysław
 • Józef i Helena Cyganik
 • Tadeusz i Zofia Sitarz
 • Dusze w czyśćcu cierpiące