25 maja 2022 r.

 • O zdrowie dla Pawła
 • O wyjście z nałogu dla Stanisława
 • O zdrowie dla Marii Siciarskiej – od syna Piotra
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Joanny w 50 rocznicę urodzin
 • O zdrowie i błog. Boże dla Zofii z okazji Dnia Matki
 • O pomyślne zdanie egzaminów pielęgniarskich dla Barbary Skorus oraz o Boże błog. w pracy
 • O łaskę zdrowia dla Grażyny i dobre wyniki badań
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Ks. Marcina w 11 rocznicę święceń kapłańskich
 • O Boże błog. i potrzebne łaski dla Stanisława Strzęp
 • O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB dla Iwony i Joanny
 • O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę MB dla Elżbiety
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Magdaleny z rodziną
 • O łaskę przemiany serca i Boże błog. dla Magdaleny i znajomych
 • O Boże błog., potrzebne łaski dla Julii i jej rodziny

_____________________________________________________________

 • Zofia Ożóg – od Jolanty Włoch z rodziną
 • Agata Ostrogórska – od koleżanek siostry Stanisławy z Lajkonika
 • Ks. Jan Cieślik – od przyjaciół
 • Eugenia Kotula – od koleżanek córki z firmy Balsen
 • Tomasz Maślanka – od kolegów z pracy z BSS
 • Ryszard Morawa – od Niedbałów i Rapaczów
 • Halina Wiecheć – od pracowników działu narzędzi Vesuvius
 • Krzysztof Ostrogórski – od zmiany i kierownictwa VALEO
 • Kazimierz Górka – od rodziny Bober
 • Anna Czapkiewicz – od Marii Warias
 • Anna Maj – od syna Tadeusza, synowej i wnuków
 • Irena Kucińska – od rodziny Kowalczyków i Battek
 • Jan Fidziński – od rodziny Juraszków
 • Rafał Kosiba – od Ewy i Jacka Król
 • Marian Sikorski – od Pająka i córki z rodziną
 • Jerzy Czerwiński – od Jana Wiącka z rodziną
 • Ryszard Baran – od szwagierki Pauliny z Bartłomiejem
 • Krystyna Morawa – od Małgorzaty i Adama Najder
 • Ewa Drzyzga – od kolegi syna: Przemysława Adamus
 • Józefa Ulanowicz – od Leopolda Porębskiego
 • Bogdan Iwanowicz – od rodziny Pawlica
 • Stanisław Wąsowicz – od rodziny Wąsowicz z Sidziny z ul. Wrony
 • Stanisława Kościelniak – od Anny Kopta z rodziną
 • Teresa Budek – od sąsiadów z bloku nr 4
 • Zofia Chorąży – od Teresy i Aleksandra Dragan z rodziną
 • Zdzisław Mosór – od rodziny Mydlarskich z dziećmi
 • Alicja Soczówka – od Anny Sroka
 • Maria Schabowska – od Kazimierza i Anny Sarneckich
 • Jan Kotula – od Haliny i Mariana Pandyra z Pcimia
 • Piotr Jaworski – od siostry Bożeny z rodziną
 • Maria Grygiel – od córek i syna
 • Wiktoria i Franciszek Stanak
 • Bronisława Maślanka – od męża i dzieci
 • Anna Wątor – od Marzeny Buczkowskiej
 • Małgorzata Szarowicz – od Marzeny Woźniak
 • Teresa Kruger – od Stanisławy Florek z rodziną
 • Ryszard Rusnarczyk – od Ewy i Kazimierza Malinowskich
 • Stefania Radosiewicz – od męża
 • Henryk Giet – od Usług Pogrzebowych Stachyra
 • Małgorzata Syrek – od sąsiadów z ul. Konstytucji 3 Maja
 • Józef Suder – od Stefana Fołta z rodziną
 • Tadeusz Pawlik – od żony z dziećmi
 • Arkadiusz Kołodziej – od Dominika z rodziną
 • Zofia Krupnik – od sąsiadów z Piłsudskiego 18
 • Henryk Jurek – od syna Andrzeja z rodziną
 • Helena Galus – od rodziny
 • Kazimierz Salus – od siostrzenicy Agnieszki z rodziną
 • Stanisław Kowalczyk – od sióstr Grażyny i Wioletty z rodzinami
 • Marek Krupa – od sąsiadki Janiny Mech
 • Helena Ostrogórska – od córki Marii
 • Eufrozyna Dziewońska – od wnuka Łukasza z żoną
 • Stanisław Kowalczyk – od Danuty i Romana Kosek
 • Maria Ochmańska – od Macieja Stożek z rodziną
 • Zofia i Józef Styrylscy
 • Stanisław Pytlik – od pracowników Przedszkola Nr 1 w Skawinie
 • Adam Galanty – od pracowników firmy Galanty
 • Anna Iwanowicz – od pracowników Banku Spółdzielczego w Skawinie
 • Stanisława Burczak
 • Maria i Eugeniusz z rodzicami i rodzeństwem
 • Helena i Władysław Sroka
 • Maria Dźwigał – od Janiny Ożóg z rodziną
 • Alina Kosowska – od rodziny Sroków
 • Dusze w czyśćcu cierpiące