6 kwietnia 2022 r.

 • O zdrowie dla Pawła
 • O wyjście z nałogu dla Stanisława
 • O zdrowie dla Marii Siciarskiej – od syna Piotra
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Aleksandry w 13 rocznicę urodzin
 • O zdrowie dla Aleksandry
 • O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka i w Jego intencjach
 • Za Kościół w Polsce i jego Pasterzy
 • Boże błog. Dary Ducha Świętego dla Ojców, Pracowników Radia Maryja i telewizji TRWAM
 • O światło Ducha Świętego dla rządzących naszą Ojczyzną, o pokój i bezpieczeństwo dla Polski

Intencje od Rodziny Radia Maryja

 • W intencji Karoliny i Krzysztofa z dziećmi
 • O zdrowie dla Cecylii
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Andrzeja z rodziną
 • O pomyślne leczenie i uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Andrzeja
 • O zdrowie dla Franciszka Michalik

__________________________________________________________

 • Zofia Ożóg – od Bentkowskich z Radziszowa
 • Agata Ostrogórska – od Ewy z rodziną
 • Ks. Jan Cieślik – od przyjaciół
 • Eugenia Kotula – od chrześnika Jacka z rodziną z Rzozowa
 • Tomasz Maślanka – od Izabeli Fołty i Krzysztifa Syrka
 • Ryszard Morawa – od rodziny Oczkosiów
 • Franciszka Tatka – od Alicji i Andrzeja Spólnik z rodziną z Przytkowic
 • Zdzisław Klinowski – od rodziny Piekarów
 • Kazimierz Ożóg – od chrześnicy Balbiny z rodziną
 • Józef Żmuda – od Józefa Wróblewskiego z żoną i dziećmi
 • Janusz Maślanka – od sąsiadów z klatki z bloku Bukowska 15
 • Halina Wiecheć – od Wilhelminy Kasiarz
 • Maria Kazimierczak – od sąsiadów Pawlików z Piaski Drużków
 • Krzysztof Ostrogórski – od rodziny Zachwieja z Pozowic
 • Kazimierz Górka – od kuzynki Danuty, córki Agnieszki i chrześnicy Moniki
 • Anna Czapkiewicz – od brata z rodziną
 • Anna Maj – od szwagra Mietka z rodziną
 • Irena Kucińska – od Grzegorza Czopka z rodziną
 • Teresa Witkowska – od Wandy Szewczyk z rodziną
 • Stanisław Nowak – od siostrzenicy Marysi z rodziną
 • Leona Nowak – od sąsiadów z bloku przy ulicy Szkolnej
 • Jan Fidziński – od sąsiadów z bloku 15,17,19
 • Rafał Kosiba – od koleżanki Ali i przyjaciół z Klubu Seniora w Skawinie
 • Marian Sikorski – od Moniki, Darka i Kuby Leśniak
 • Marian Kaganek – od Ewy i Kazimierza Malinowskich
 • Jerzy Czerwiński – od Stanisławy i Władysława Romek z rodziną
 • Stanisław Demko, 1 r. śm. – od chrześniaka z rodziną
 • Janina Radoń – od Anny Mróz z rodziną
 • Stanisława Burczak, rocznica urodzin – od córek i rodziny
 • Ryszard Baran – od szwagra Andrzeja z Bernadką
 • Krystyna Morawa – od Kazimierza i Anny Żylińskich z rodziną
 • Ewa Drzyzga – od Krystyny Chudyba z Przyborowa
 • Maria Węgrzyn – od sąsiadów z ul. Krakowskiej
 • Maria Koczwara – od sąsiadów z klatki Bukowska 15
 • Eugeniusz Dziedzic – od córki Lidii
 • Mieczysław Kołek – od chrześnika Bartka Łęckiego
 • Józefa Ulanowicz – od Moniki Putaj
 • Małgorzata Kozioł – od koleżanek z laboratorium z Huty Aluminium w Skawinie
 • Bogdan Iwanowicz – od dawnych i obecnych sąsiadów z Poniatowskiego 5,6,7 i Daszyńskiego 15
 • Wanda Kołodziejczyk – od rodziny Michałków
 • Stanisław Wąsowicz – od Marii Zasada z rodziną
 • Stanisława Kościelniak – od bratanka Kazimierza z rodziną
 • Zofia i Józef Styrylscy
 • Barbara Mijał – od Stanisławy i Stanisława Urban
 • Teresa Budek – od wnuczki Karoliny z rodziną
 • Zofia Chorąży – od Andrzeja Czopka z rodziną
 • Józef Furman, r. śm.
 • Janina Siepak – Smarzewska – od Renaty i Jacka Kulka z Sidziny
 • Aneta Kopta – od trenera Kasjusz z mamą
 • Zdzisław Mosór – od rodziny Martyniaków
 • Alicja Soczówka – od syna Jacka z żoną i dziećmi
 • Maria Schabowska – od pracowników Dworek Skawiński
 • Czesław i Maria Godzik, syn Adam, Marek Chmielarczyk
 • Jan Papież, syn Michał
 • Stanisław Panek w 120 rocznicę urodzin
 • Edward Dybczyk – od rodziny Huber ze Skawiec
 • Jan Kotula – od żony i syna
 • Piotr Jaworski – od mamy
 • Zofia Kotula – od Stanisława Lupy
 • Maria Grygiel – od córek i syna
 • Feliksa Sławik – od córki z Markiem
 • Andrzej Kalinowski – od brata z żoną
 • Iwona Józefiak – Śledziona – od Lucyny i Janiny
 • Krystyna Warias, 1 r. śm.
 • Anna Wątor – od Mirki
 • Leon i Emilia Daniec, syn Marek, synowa Danuta, wnuk Łukasz
 • Józef Przebinda, 25 r. śm. – od córki z rodziną
 • Teresa Kruger – od córki Magdaleny z rodziną
 • Wiesław Błaz
 • Małgorzata Szarowicz – od swatki Teresy i rodziny Krawczyków z Racławic
 • Dusze w czyśćcu cierpiące