26 stycznia 2022 r.

 • O zdrowie dla Pawła
 • O wyjście z nałogu dla Stanisława
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Janiny Morek w 90 rocznicę urodzin
 • O wszelkie potrzebne łaski dla Karoliny i jej poczętego dziecka
 • O zdrowie dla Marii Siciarskiej i Opiekę Matki B. – od syna Piotra
 • O szczęśliwe rozwiązanie i Opiekę Matki B. dla córki Renaty
 • Janusz Tarnopolski – od szwagra Andrzeja
 • Agata Ostrogórska – od brata Janka z żoną
 • Andrzej Czopek – od Sławka i Gosi Migo
 • Zofia Ożóg – od Michała z rodziną
 • Teresa Okarmus – od Marii Zięcik z rodziną
 • Teresa Hajto – od Basi i Roberta Czechowskich z dziećmi
 • Kazimierz Bik – od kuzynek: Alicji i Krystyny z Przytkowic
 • Wiktoria Witkowska – od Usług Pogrzebowych Stachyra
 • Franciszek Spólnik – od Mari Rutkowskiej
 • Jerzy Ziober – od kuzynek i kuzynów z Przeciszowa
 • Ks. Jan Cieślik – od Katarzyny i Wiesława Grzybek
 • Eugenia Kotula – sąsiadów
 • Tomasz Maślanka – od sąsiadów z bloku
 • Jan Dykiel – od Andrzeja Kowalskiego z rodziną
 • Robert Sarnecki – od rodziny Stępskich
 • Ryszard Morawa – od szwagra Bronisława z rodziną
 • Franciszka Tatka – od rodziny Warmuzów
 • Zdzisław Klinowski – od rodziny Bieleckich
 • Kazimierz Ożóg – od żony
 • Janusz Maślanka – od kuzynki Marty z rodziną
 • Józef Żmuda – od sąsiadów z klatki
 • Halina Wiecheć – od siostrzeńców
 • Maria Kazimierczak – od Barbary Woźnickiej z rodziną
 • Krzysztof Ostrogórski – od kuzynki Alicji z rodziną
 • Sławomir Sady – od kuzynki Marty z rodziną
 • Kazimierz Górka – od I Kręgu Domowego Kościoła
 • Anna Czapkiewicz – od dzieci
 • Helena Józefczyk – od kolegów z pracy Mirka
 • Michał Turkawski – od rodziny Sęków
 • Stanisław Mądry – od Piotra Misia
 • Kazimiera Chmielarczyk – od córki z rodziną
 • Zofia Chabrzyk – od kierownictwa Sekcji Eksplotacji w Krakowie
 • Stanisława Burczak – od córek i rodziny
 • Anna Maj – od opiekunki Danki
 • Irena Kucińska – od dzieci z rodzinami
 • Antonina i Franciszek Zawada
 • Teresa Witkowska – od rodziny Paździurkiewiczów
 • Józefina Mierzejewska – od współpracowników ZSTE w Skawinie
 • Stanisław Nowak – od córki Ewy z mężem Tomaszem
 • Agnieszka Prochownik – od sąsiadów z ul. Podgórki, Bogucianka i Łąkowa
 • Elżbieta Mucha – od Danuty i Fryderyka Czopek
 • Tadeusz Pawlik – od żony z dziećmi
 • Leona Nowak – od kolegów z pracy z VALEO
 • Jan Fidziński – od rodziny z Jaworzna
 • Rafał Kosiba – od rodziców
 • Marian Sikorski – od rodziny Okarmus
 • Marian Kaganek – od rodziny Radwanów
 • Jerzy Czerwiński – od Moniki i Wojciecha Kopta z dziećmi
 • Janina Radoń – od rodziny Nieć
 • Stanisław Wątor w 13 r. śmierci – od żony
 • Emilia Masłoń w 4 r. śmierci – od Bogdana
 • Karolina Podgórska – od rodziny
 • Ks. Krzysztof Grabiec
 • Dusze w czyśćcu cierpiące