LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

XXIII Niedziela zwykła 06.9.2020 r.

• Dziś odprawiamy adorację eucharystyczną po każdej Mszy świętej.
• Cykl konferencji dla narzeczonych rozpoczyna się dziś o godz. 15.00 w sali na plebanii — bliższe informacje na tablicy ogłoszeń.
• Zapraszamy na 28. Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się za tydzień pod hasłem Człowiek jest powołany do pełni życia. W programie Droga Krzyżowa o godz. 9.00 i Msza święta o godz. 11.30.
• Dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej w 2019 roku, zapraszamy na Mszę świętą rocznicową w niedzielę 20 września o godz. 11.00.
• Bierzmowanie ubiegłorocznych ósmoklasistów odbędzie się w naszej parafii w sobotę 26 września o godz. 16.30. Prosimy, by kandydaci w swoich grupach formacyjnych podjęli bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu (spotkanie grupy ks. Sławomira w czwartek o godz. 16.30 w salce na plebanii).
• Terminy zapisów uczniów klas siódmych do grup formacyjnych przed bierzmowaniem będą ogłoszone z początkiem października.
• W tym roku szkolnym na wieczorną Mszę świętą niedzielną będziemy zapraszać młodzież. Msza święta z udziałem dzieci o godz. 11.00.
• Informujemy, że we wtorki kancelaria nie będzie czynna.
• W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na potrzeby inwestycyjne parafii.
• W przedsionku kościoła dostępne są ulotki z informacją o Poradni Specjalistycznej dla Rodzin i Małżeństw w Lagiewnikach, która działa w ramach Fundacji Towarzyszenia Rodzinie.
• Apelujemy do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych..
• Kalendarz liturgiczny:
- we wtorek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
- w środę wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy,
- w sobotę uczcimy Najświętsze Imię Maryi. 

Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism katolickich. „ Gość Niedzielny" pisze o tym, jaki obraz edukacji religijnej wyłania się w trzydziestą rocznicę jej powrotu do szkół. 

Zmarli z naszej wspólnoty: śp. Wojciech Dudziński, Leszek Grodzki, Emma Madej, Andrzej Wąs i Adam Wrona.