LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocyw Skawinie powstał we wrześniu 2005r. Przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzony jest przez Parafię ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W zajęciach uczestniczyć będzie 30 osób. Terapię zajęciową prowadzą doświadczeni terapeuci. Zapewniamy opiekę psychologiczną i socjalną oraz fizjoterapię.

Uczestnictwo w zajęciach jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.

Zajęcia prowadzone są w pracowniach:
1. Plastycznej
2. Rękodzieła - artystycznego
3. Komputerowo poligraficznej
4. Gospodarstwa domowego

Dodatkowo proponujemy terapię muzyczną, zajęcia teatralne oraz wycieczki krajoznawczo - turystyczne.

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności psychicznej bardzo ważnym elementem w procesie rehabilitacji społecznej jest poznawanie nowych miejsc, kontakt z kulturą i sztuką. ŚDS realizuje to zadanie poprzez organizowanie wycieczek, wyjścia do muzeów, teatrów, galerii, na koncerty itp.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w następujący sposób:
- ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS
- opinia lekarza prowadzącego ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej

adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Węgierska 5
32-050 Skawina
Tel./fax (012) 276 85 29

www.sds-skawina.pl