5. Niedziela Wielkiego Postu 29 marca 2020

• Przypominamy o możliwości korzystania z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.
• Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (zwłaszcza zamawiający intencję). W związku z tym będą dziś odprawiane Msze święte także w Małym Kościółku o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30, a w kościele dodatkowo o godz. 15.00 i 16.15. Wejście przez zakrystię.
• Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
• Otwarty pozostaje przedsionek kościoła — na modlitwie może tam przebywać nie więcej niż 5 osób.
• Spowiedź odbywać się będzie poza Mszą świętą w salkach na plebanii. Godziny spowiedzi: plebania, główne wejście: codziennie 9.00 — 11.00 oraz 16.00 — 18.00; wejście od strony kancelarii: poniedziałek, środa i piątek 9.00 — 11.00, wtorek, czwartek i sobota 16.00 — 18.00. Przypominamy, że okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa do 7 czerwca. Po ustaniu epidemii będzie zorganizowana spowiedź parafialna przy udziale księży z dekanatu.
• Kancelaria parafialna będzie nieczynna — w ważnych sprawach prosimy umawiać się telefonicznie, lub dzwonić na domofon.
• W najbliższym okresie nie będą możliwe odwiedziny chorych. • W tym trudnym okresie prosimy o szczególną solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, zwłaszcza poprzez pomoc w zakupach.
• Z głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za funkcjonowanie wspólnoty parafialnej (także w wymiarze materialnym), składają ofiary na konto parafii. Numer konta podany jest w gablotce. BS Skawina, 51 8600 0002 0000 0000 2671 0001

Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism religijnych. „ Gość Niedzielny" dostępny jest w kioskach i na stacjach benzynowych.

Odszedł do wieczności sp. Stefan Pająkowski.

4. Niedziela Wielkiego Postu 22 marca 2020

• Przypominamy o możliwości korzystania z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nie uczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach jest wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
• Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. W związku z tym będą dziś odprawiane Msze święte także w Małym Kościółku o godz. 8.00, 9.30 i 11.00, a w kościele dodatkowo o godz. 15.00 i 16.15.
• Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej. W podobny sposób można uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
• W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego — jest to zarazem Dzień Świętości Życia. Obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji, według uproszczonej formuły i w ograniczonej liczbie osób, przeżyjemy w naszym kościele w czasie Mszy świętych o godz. 8.00 i 18.00. Deklaracje są wyłożone na ołtarzu Matki Bożej. Duchowa adopcja to 9-cio miesięczna modlitwa za poczęte dzieci zagrożone śmiercią: dziesiątek różańca i krótka formuła modlitewna — prosimy o jej podjęcie także indywidualnie, w domu, bez udziału w liturgicznym obrzędzie.
• Ograniczone godziny dyżurów w kancelarii podane są na tablicy ogłoszeń.
• W tym trudnym okresie prosimy o szczególną solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, zwłaszcza poprzez pomoc w zakupach.
• Zachęcamy do nabywania baranków wielkanocnych przygotowanych przez Caritas.
• W przyszłą niedzielę zmiana czasu z zimowego na letni.

Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism religijnych.

Zmarli z naszej wspólnoty: śp. Anastazja Świeży i Antoni Solarz.

3. Niedziela Wielkiego Postu 15 marca 2020

• W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego odwołujemy wielkopostne rekolekcje.
• Metropolita Krakowski apeluje do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nie uczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
• Wypełniając rozporządzenie Ministra Zdrowia, Metropolita Krakowski postanawia iż należy się podporządkować ograniczeniu, by na Mszy świętej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła łącznie nie było więcej niż 50 osób. W związku z tym będą dziś odprawiane także Msze święte w Małym Kościółku o godz. 8.00, 9.30 i 11.00, a w kościele dodatkowo o godz. 15.00.
• Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
• Dziś nie będą odprawiane Gorzkie Żale. Zachęcamy, by uczestniczyć w nich poprzez transmisję w Radiu Maryja o godz. 17.00.
• W nadchodzącym okresie nie będzie dyżurów w kancelarii we wtorki i piątki. Do końca marca nie będzie też czynna Poradnia Rodzinna.
• W tym trudnym okresie prosimy o szczególną solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, zwłaszcza poprzez pomoc w zakupach.
• W czwartek przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. • Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać baranki wielkanocne przygotowane przez Caritas.
• W gablotce widnieje Dekret naszego Metropolity w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego. Jest tam również Edykt ogłaszający decyzję o rozpoczęciu procesu kanonizacyjnego Emilii i Karola Wojtyłów — rodziców św. Jana Pawła II.

Zachęcamy do lektury czasopism religijnych. W „ Gościu Niedzielnym" kolejna odsłona cyklu wielkopostnego z prymasem Wyszyńskim.

Zmarli z naszej wspólnoty: śp. Beata Kosiec, Krystyna Siwek, Maria Zioło, Tadeusz Sudoł, Andrzej Chodor i Adam Magiera.

2. Niedziela Wielkiego Postu 8 marca 2020

• Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, organizowany przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes" — przed kościołem przyjmujemy ofiary na cele misyjne.
• Za tydzień rozpoczną się nasze wielkopostne rekolekcje. Nauki będą głoszone na każdej Mszy świętej — także w IV i V Niedzielę Wielkiego Postu. Przed każdą Mszą świętą przewidziane jest modlitewne przygotowanie — nie będą więc odczytywane wypominki. Spowiedź rekolekcyjna odbędzie się w sobotę 28 marca, wtedy również zaprosimy chorych na Mszę świętą.
• Kończy się cykl konferencji dla narzeczonych (godz. 15.00) — następny odbędzie się w czerwcu.
• Rodzina Radia Maryja zaprasza na różaniec w środę o godz. 16.30 i na wieczorną Mszę świętą.
• Trwają przyjęcia do wszystkich klas Katolickiej Szkoły Podstawowej. Wybór szkoły decyduje o przyszłości edukacyjnej, zawodowej i życiowej dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące dni otwartych, które odbędą się w nowym budynku przy ul. Węgierskiej, są zamieszczone na plakacie w gablotce.
• Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z Rodzicami na „Pierwsze Spotkanie ze Szkołą" w dniu 11 marca o godz. 16.00.
• Dzień Otwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym w Skawinie odbędzie się 18 marca.
• Rekolekcje dla osób w niesakramentalnych związkach rozpoczną się jutro w kościele Na Wzgórzach Krzesławickich o godz. 19.00.
• Bóg zapłać! za dzisiejszą składkę, która będzie przeznaczona na potrzeby inwestycyjne parafii — za Ofiarodawców modlimy się w pierwsze piątki miesiąca na wieczornej Mszy świętej.
• Osoby pragnące otrzymać kartę wstępu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego prosimy o zgłaszanie się do kancelarii.
• Grupa Anonimowych Narkomanów zaprasza na spotkania w każdą sobotę o godz. 18.00 w salce parafialnej przy ul. Kilińskiego la. Telefon kontaktowy widnieje na tablicy ogłoszeń. Jeżeli czujesz, że Twoje problemy są związane z narkotykami, alkoholem, lekami, dopalaczami — przyjdź na spotkanie.
• Ważne informacje dotyczące KORONAWIRUSA znajdują się na plakatach w gablotce — prosimy się z nimi zapoznać.

Zachęcamy do lektury czasopism religijnych. W „Gościu Niedzielnym" o sile matczynej modlitwy, a także rozmowa z uwolnioną po dziesięciu latach Asią Bibi.

Odszedł do wieczności śp. Edward Rosół.

1. Niedziela Wielkiego Postu 1 marca 2020

• Wszystkich Parafian zachęcamy do udziału w Gorzkich Żalach o godz. 15.30 — po ich zakończeniu będzie sprawowana Msza święta. Za udział w tym nabożeństwie można dostąpić odpustu zupełnego. Ofiary składane w czasie Gorzkich Żali będą przeznaczone na kwiaty do Bożego Grobu.
• Drogę Krzyżową z udziałem dorosłych i młodzieży odprawiamy w piątek po wieczornej Mszy świętej. Dzieci zapraszamy na godz. 17.00.
• Konferencje dla narzeczonych odbywają się dziś o godz. 15.00 w salce na plebanii.
• Zachęcamy do udziału w „Godzinie Świętej" w czwartek o 17.00.
• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź rozpoczniemy o godz. 15.30. Msza święta z udziałem dzieci o g. 16.30, z udziałem kandydatów do bierzmowania o godz. 18.00.
• Czcicieli Matki Bożej i wspólnoty różańcowe zapraszamy w sobotę na godz. 8.00. Przed południem odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
• Spotkanie zelatorów Żywego Różańca odbędzie się w Woli Radziszowskiej w sobotę o godz. 10.00. Program widnieje w gablotce.
• Zapraszamy do udziału w spotkaniu z Grzegorzem Górnym, dziennikarzem, publicystą i autorem wielu książek religijnych. Temat: „Wojna o duszę świata". Spotkanie odbędzie w czwartek o godz. 17.00 w naszej Szkole Katolickiej.
• Trwają przyjęcia do wszystkich klas Katolickiej Szkoły Podstawowej. Wybór szkoły decyduje o przyszłości edukacyjnej, zawodowej i życiowej dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące dni otwartych, które odbędą się w nowym budynku przy ul. Węgierskiej, są zamieszczone na plakacie w gablotce.
• Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z Rodzicami na „Pierwsze Spotkanie ze Szkołą" w dniu 11 marca o godz. 16.00.
• Rekolekcje dla osób w niesakramentalnych związkach odbędą się w kościele Na Wzgórzach Krzesławickich w dniach 9 —11 marca o godz. 19.00.
• W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na potrzeby inwestycyjne parafii. Jest to Niedziela „Ad Gentes" - Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przed kościołem przyjmowane będą ofiary na cele misyjne.
• Osoby pragnące otrzymać kartę wstępu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego prosimy o zgłaszanie się do kancelarii.
• Strona internetowa parafii jest już dostępna.
• W środę przypada święto patrona naszej Archidiecezji, św. Kazimierza.

Zachęcamy do lektury czasopism religijnych. W „ Gościu Niedzielnym" początek rekolekcji wielkopostnych z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, a także o metodach pokonywania pokus. Są też dostępne bezpłatne egzemplarze czasopisma „Chrystus i Ty"

Zmarli z naszej wspólnoty: śp. Bogdan Visentini, Honorata Konsewicz i Zofia Wędzicha.