LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Kurs dla Narzeczonych

Terminy kursów

 
Kursy (katechezy dla narzeczonych) w naszej parafii odbywają się co kwartał, w  dwie niedziele z kolei: pierwszą i drugą miesiąca, w następujących miesiącach: MARZEC, CZERWIEC, WRZESIEŃ, GRUDZIEŃ.
 
Spotkanie rozpoczyna się punktualnie o godz. 1500, a kończy ok. 1830.
 

Zapisy

Zapisów prosimy dokonywać mailowo – pod adresem: kursdlanarzeczonychskawina@gmail.com

 
W tytule maila należy zawrzeć:
  • imiona i nazwiska narzeczonych oraz miesiąc i rok, w którym chcą Państwo wziąć udział w kursie (np. Anna Kowalska i Adam Nowak, wrzesień 2020).
 
W treści maila należy zawrzeć:
  • Telefony kontaktowe i maile do obydwojga narzeczonych (dane posłużą nam do komunikacji z Państwem przed i po kursach).
 

Miejsce kursu

 
Sala parafialna (wejście na przeciwko kościoła, od ul. Kościelnej 3).
 
Uwaga! Ponieważ sala ma ograniczoną ilość miejsc, o możliwości udziału w kursie w danym miesiącu decyduje kolejność zgłoszeń, a o wszelkich zmianach będziemy informować Państwa mailowo.
 

Tematyka katechez

 
  1. Małżeństwo sakramentalne
  2. Etyka małżeńska
  3. Odpowiedzialne rodzicielstwo
  4. Planowanie rodziny
  5. Psychologia małżeństwa
  6. Zbawcze działanie Chrystusa w sakramencie pokuty
  7. Uczestnictwo w Eucharystii
  8. Apostolstwo rodziny w Kościele
 

Kurs dla narzeczonych a COVID-19

W trakcie kursów obowiązują aktualne zasady zachowania bezpieczeństwa, wyznaczone przez GIS. Z naszej strony zobowiązujemy się, że poczynimy wszelkich starań, żebyście Państwo w trakcie kursu mogli czuć się bezpiecznie