LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego

Siedziba

ul. Ks. W. Troski 17 (budynek parafialny, wejście tak, jak do kancelarii)

Godziny pracy i rejestracja

Poradnia w naszej parafii jest czynna we wtorki, w godzinach 1730 - 1930, obowiązują zapisy przez stronę: ftrodzinie.pl

Kontakt

Agnieszka Stec, +48 798 248 700
FACEBOOK

Informacje dla narzeczonych 

  1. Szczegółowe informacje dotyczące bezpośredniego przygotowania narzeczonych do ślubu można znaleźć na stronie: http://wdr.diecezjakrakow.pl
  2. Można korzystać z wizyty w poradni w całej Archidiecezji, adresy i godziny pracy można znaleźć pod adresem: ftrodzinie.pl
  3. Wizyty w poradni są bezpłatne.
  4. Zgodnie z wytycznymi Archidiecezji Krakowskiej, narzeczonych obowiązują trzy wizyty w poradni.
  5. Spotkania nie mogą się odbyć tego samego dnia.
  6. Na spotkania w ramach przygotowania do małżeństwa należy umawiać się zawsze we dwoje.
  7. Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej lub Warsztaty NPR zastępują dwie wizyty narzeczonych w poradni.
  8. Spotkania dla narzeczonych obejmują takie tematy, jak: relacje wynikające z treści ślubowania (miłość, wierność, uczciwość małżeńska – definicja i rozumienie pojęć), Metody Rozpoznawania Płodności, odpowiedzialne rodzicielstwo.
  9. Przy naszej parafii można wziąć również udział w katechezach dla narzeczonych, szczegółowe informacje w zakładce “Kurs dla narzeczonych”.