LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Kapłani

Kapłani pracujący w parafii:

 •     Ks. Prałat Edward Ćmiel - od 2004 r. Proboszcz Parafii
 •   Ks. mgr Marcin Maciążka - od 2015 r. Wikariusz
 •   Ks. mgr Sławomir Półtorak - od 2019 r. Wikariusz
 •   Ks. mgr lic. Jan Cieślik - od 2002 r. Penitencjarz
 •   Ks. Jan Reczek - od 2003 r. Posługa Uwolnienia
 •   Ks. mgr Andrzej Wciślak - od 2011 r. Wizytator Katechetyczny
   

Księża pochodzący z parafii:

 •    O. Julian Banachowicz         (święcenia 1968 rok)
 •    Ks. Marek Spólnik               (święcenia 1974 rok)
 •    Ks. Jan Kapusta                  (święcenia 1975 rok)
 •    Ks. Adam Fołta SVD            (święcenia 1978 rok)
 •    Ks. Edward Kapusta            (święcenia 1980 rok)
 •    Ks. Ryszard Pałka               (święcenia 1993 rok)
 •    Ks. Robert Pietrzyk             (święcenia 1995 rok)
 •   Ks. Krzysztof Korba            (święcenia 2014 rok)
 •   Ks.  Paweł Odziomek          (święcenia 2017 rok)