Uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia 2019 r.

Odeszła do wieczności śp. Halina Bandrowska.