OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

3. Niedziela Wielkiego Postu
24 marca 2019

 • Przez trzy kolejne niedziele będą głoszone nauki rekolekcyjne na każdej Mszy świętej. Posługę słowa będzie pełnił ks. kan. Włodzimierz Łukowicz — witamy go serdecznie. Dla pogłębienia naszej więzi z Chrystusem wykorzystajmy udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej w piątki (dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i starszych po wieczornej Mszy świętej).
 • Jutrzejsza uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia. Obrzęd podjęcia Duchowej Adopcji przeżyjemy w naszym kościele w czasie Mszy świętych o godz. 8.00 i 18.00. Deklaracje są wyłożone na ołtarzu Matki Bożej. Duchowa adopcja to 9-cio miesięczna modlitwa za poczęte dzieci zagrożone śmiercią: dziesiątek różańca i krótka formuła modlitewna.
 • Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać baranki wielkanocne przygotowane przez Caritas
 • Trwają przyjęcia do klas: od pierwszej do ósmej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przy naszej parafii. Pamiętajmy, że wybór szkoły decyduje o przyszłości edukacyjnej, zawodowej i życiowej dziecka. W naszej szkole ważne są zarówno wysokie osiągnięcia dydaktyczne, jak również wychowanie do wartości, w duchu miłości do Boga i Ojczyzny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły i plakatach.
 • Zapraszamy do udziału w spotkaniu z ks. Markiem Gancarczykiem — byłym redaktorem naczelnym „Gościa Niedzielnego" na temat: „Kocham Kościół. Co nadzieją? Co trudem?". Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 17.00 w budynku Szkoły Katolickiej.

Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism katolickich. W „ Gościu Niedzielnym" znajdziemy bardzo przydatny dodatek — rachunek sumienia, który pomoże dobrze przygotować się do spowiedzi.

Zmarli z naszej wspólnoty: śp. Zofia Pyzik, Rozalia Droździewicz, Irena Wańdyga, Maria Przybyło i Jan Pabian.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2. Niedziela Wielkiego Postu
17 marca 2019

Dziękujemy O. Piotrowi za dzisiejszą posługę słowa. W ramach uczczenia relikwii św. Maksymiliana, będą rozdawane medaliki z wizerunkiem Niepokalanej, przed kościołem można też pobrać - za dobrowolną ofiarę - egzemplarze „Rycerza Niepokalanej".

• Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami — organizowany przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes". Towarzyszy mu hasło: Misjonarze mocą Ducha.

• Za tydzień rozpoczną się nasze wielkopostne rekolekcje. Nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy świętej — także w IV i V Niedzielę Wielkiego Postu. Przed każdą Mszą przewidziane jest modlitewne przygotowanie — nie będą więc odczytywane wypominki. Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. kan. Włodzimierz Łukowicz. Rekolekcje dla dzieci rozpoczną się 4 kwietnia.

• Rodzina Radia Maryja zaprasza na spotkanie formacyjne jutro o godz. 16.00 w Szkole Katolickiej oraz na różaniec w środę o godz. 16.30 i na wieczorną Mszę świętą.

• We wtorek przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny (modlitwą otoczmy ks. Bogdana, który w tym dniu obchodzi imieniny).

• Rekolekcje wielkopostne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych będą prowadzone w Krakowie na Wzgórzach Krzesławickich w dniach 18 — 20 marca o godz. 19.00.

• Trwa rekrutacja do Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II przy naszej parafii. Pamiętajmy, że wybór szkoły decyduje o przyszłości edukacyjnej, zawodowej i życiowej dziecka. W naszej szkole ważne są zarówno wysokie osiągnięcia dydaktyczne, jak również wychowanie do wartości, w duchu miłości do Boga i Ojczyzny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz na plakatach.

• Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 zaprasza Rodziców uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej na spotkanie w czwartek o godz. 16.30.


  Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism katolickich. W „ Gościu Niedzielnym" polecamy drugi odcinek wielkopostnej Drogi Krzyża — o znoszeniu fałszywych oskarżeń i niesprawiedliwego osądzania. „Źródło" pisze o wszechstronnym patronacie św. Józefa
  Zmarli z naszej wspólnoty: śp. Lesława Kowalczyk — Balon i Marek Sroka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I. Niedziela Wielkiego Postu
10 marca 2019

 •  Wszystkich parafian zachęcamy do udziału w Gorzkich Żalach o godz. 15.30 — po ich zakończeniu będzie sprawowana Msza święta. Za udział w tym nabożeństwie można dostąpić odpustu zupełnego. Ofiary składane w czasie Gorzkich Żali będą przeznaczone na kwiaty do Bożego Grobu.
 • Drogę Krzyżową z udziałem dorosłych i młodzieży odprawiamy w piątek po Wieczornej Mszy świętej. Dzieci zapraszamy na godz. 17.00.
 • Nauki rekolekcyjne W naszej parafii będą głoszone w III, IV i V niedzielę Wielkiego Postu.
 • Konferencje dla narzeczonych odbywają się dziś o godz. 15.00 w Szkole Katolickiej.
 • W naszej parafii przeżywać będziemy nawiedzenie relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Ten szczególny czas łaski rozpocznie się w piątek o godz. 8.45. Relikwie będą wystawione na ołtarzu Matki Bożej. Uczczenie relikwii przez dzieci oraz kandydatów do bierzmowania — po Drodze Krzyżowej o godz. 17.00. Wieczorną Drogę Krzyżową poprowadzi Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej i Ogniska Pokutne — potem nastąpi uczczenie relikwii. Program czuwania w sobotę: od godz. 8.30 — Róże Różańcowe. od 9.30 — rodziny z małymi dziećmi, od 10.30 — młodzież, ministranci, lektorzy, klasy VII i ponadpodstawowe, od 12.00 — czuwanie rodzin, od 15.00 — czciciele Miłosierdzia Bożego, od 16.00 — osoby konsekrowane i żyjące samotnie. W czasie czuwania głośna modlitwa trwa pół godziny. W niedzielę okolicznościowe kazania wygłosi 0. Piotr Bielenin, Fanciszkanin. Po Mszach świętych będzie możliwość indywidualnego uczczenia relikwii. W godzinach popołudniowych — modlitwa w ciszy. Pożegnanie relikwii o godz. 19.30. Wykorzystajmy ten święty czas, przedstawiając Bogu za wstawiennictwem św. Maksymiliana nasze intencje, szczególnie problemy w rodzinie.
 • Bóg zapłać! za dzisiejszą składkę na potrzeby inwestycyjne parafii.
 • Trwają przyjęcia do klas pierwszych w Zespole naszych Katolickich Szkół. Pamiętajmy, że wybór szkoły decyduje o przyszłości edukacyjnej, zawodowej i Życiowej dziecka. W naszej szkole ważne są zarówno wysokie osiągnięcia dydaktyczne, jak również wychowanie do wartości, w duchu miłości do Boga i Ojczyzny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz na plakatach.
 • Przyszła niedziela będzie Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami — na potrzeby misyjne przeznaczymy składkę.

Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism katolickich. W„Gościu Niedzielnym” o
sensie umartwienia i pokuty, a także o tym, dlaczego nie należy spełniać wszystkich
zachcianek dzieci.

Zmarli z naszej wspólnoty: śp. Barbara Kowalska, Elżbieta Mrowiec, Kazimierz
Sułdecki i Adam Machno.