LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

ODDANIE 33

U progu Adwentu zapraszamy do udziału w rekolekcjach ODDANIE33, które rozpoczną się 29 listopada i potrwają do 31 grudnia. Zwieńczeniem będzie akt oddania się Panu Jezusowi przez Maryję - 1 stycznia 2021 roku. Takie oddanie to ratunek na te czasy - w Sercu Jezusa i Maryi! Rekolekcje można przeżyć na antenie radio Emaus, strony internetowej lub z pomocą książki (możliwość zamówienia w szkole katolickiej). Wydruk tekstu pierwszych trzech dni rekolekcji oraz ulotki są do pobrania w przedsionku.

Kliknij na plakat, aby otworzyć stronę z tekstem na dany dzień.

Oddanie33


Roraty z kazaniem dla dorosłych będą odprawiane w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godzinie 6:30

Roraty z kazaniem dla dzieci będą odprawiane w naszym kościele od poniedziałku do piątku o godzinie 18.00


"Proaborcyjni fanatycy wyszli na ulice a ich celem stały się kościoły. Jak na tę agresję reaguje Kościół w Polsce? W programie Ja, katolik. EXTRA sytuację tę komentują Paweł Lisicki, Grzegorz Górny oraz Krystian Kratiuk."

 DEKRET DOTYCZĄCY DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej odnowionej gorliwości w stałym towarzyszeniu Wiernym, którzy szczególnie w warunkach niepewności potrzebują Chrystusowego umocnienia.


 1. W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.
 2. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.
 3. Na Księżach Proboszczach spoczywa obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych
  o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie.
 4. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.
 5. Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności rozdawania Komunii.
 6. Nie ulegają zmianie szczególne warunki sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, które uwzględniają zastosowanie w konfesjonałach folii ochronnej nadającej się do częstej dezynfekcji. Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.
 7. Zachowuje ważność polecenie, by raz w tygodniu, kiedy pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiana była w parafiach Msza Święta według formularza w czasie pandemii.
Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.
 
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kanclerz Kurii
ks. Grzegorz Kotala
 

 

 • Drugorzędny Odpust Parafialny

  26 sierpnia o godzinie 18.00 została w naszym kościele odprawiona uroczysta suma odpustowa. Eucharystii przewodniczył ks.Robert Pietrzyk, nasz rodak, obchodzący 25-lecie kapłaństwa. Życzymy mu...

  więcej
 • Filmy Promocyjne ZKS

  Uczniowie i nauczyciele Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II przygotowali krótkie filmiki opisujące ich szkoły. Zachęcamy do ich obejrzenia oraz zapoznania się z zasadami rektutacji....

  więcej
 • Maryja Cierpliwie Słuchająca nawiedza naszą parafię

  27, 28 czerwca 2020 r.   Na jedną dobę ikona Maryi Cierpliwie Słuchającej  przybyła do Parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Wierni obecni na sobotniej i niedzielnych...

  więcej
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

  W tym wyjątkowym, trudnym czasie ograniczeń w sposób inny niż przez wiele ostatnich lat, Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Ks. Troski, Batorego, Sobieskiego i wokół kościoła. Pan Jezus...

  więcej