chorzy

Sakrament namaszczenia i odwiedziny chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (KKK 1499).

 

 

Księża udają się do chorych z Komunią świętą (istnieje wtedy możliwość spowiedzi i przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych):  

* W pierwszą sobotę miesięca od godz. 9:00

* W nagłym wypadku o każdej porze dnia i nocy.

* Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą są dodatkowe odwiedziny chorych.

 

Zgłoszenie chorych do odwiedzin w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Przed przybyciem kapłana przygotować należy:
- stół nakryty czystym obrusem;
- krzyż, zapalone świece i wodę święconą na talerzu;
- odrobinę waty (jeśli ma być udzielone sakrament namaszczenia).

Wszyscy domownicy biorą udział we wspólnej, głośnej modlitwie w czasie udzielania choremu Sakramentów świętych. 

 

malzenstwo

Sakrament małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia
i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu
 (KKK 1601).

 

 

W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego należy zgłosić się do kancelarii 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, którą wcześniej należy ustalić w kancelarii. Do spisania protokułu przedmałżeńskiego wymagane są następujące dokumenty:

a. dokument tożsamości (np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy)

b. świadectwo chrztu świętego z zaznaczeniem, że ono potrzebne do ślubu kościelnego (UWAGA! Okres ważności tego świadectwa to 6 miesięcy licząc od planowanej daty ślubu. Trzeba również zwrócić uwagę, czy na świadectwie chrztu jest adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa)

c. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

d. jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie

e. jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka

f. jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego (świadectwo małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego lub z Register Office)

g. Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponadpodstawowej.

h. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Na odwrotnej stronie tego „Zaświadczenia” znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ślubu – taka jest jego ważność!!! (w USC zgłosić się z Dowodem Osobistym i Aktem Urodzenia; co najmniej tydzień oczekiwania na druk). Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 


 

 

eucharystia

Sakrament Eucharystii

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem
z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322).

 

 

 

Porządek Mszy świętych w naszej parafii: 

 

Niedziela:

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30

Dni powszednie:

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 18.00


w okresie wakacyjnym Msze Święte w dni powszednie tylko o godz. 6:30, 8:00 i 18:00

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie


ul. Kościelna 3, 32-050 Skawina
tel. (12) 276 32 30

nr konta: 51 86000002 0000 0000 2671 0001

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

jadlodajnia
Jadłodajnia dla Ubogich
im. Ks. Walentego Troski

ul. Kilińskiego 1a
32-050 Skawina

nr tel.: (12) 276-84-56

nr konta: 
BS Skawina 
94 86000002 0000 0000 2671 0003

 

  Partnerem Jadłodajni dla Ubogich im. Ks. Walentego Troski
jest Urząd Miasta i Gminy Skawina.

Środowiskowy Dom Samopomocyw Skawinie powstał we wrześniu 2005r. Przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzony jest przez Parafię ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.

Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W zajęciach uczestniczyć będzie 30 osób. Terapię zajęciową prowadzą doświadczeni terapeuci. Zapewniamy opiekę psychologiczną i socjalną oraz fizjoterapię.

Uczestnictwo w zajęciach jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.

Zajęcia prowadzone są w pracowniach:
1. Plastycznej
2. Rękodzieła - artystycznego
3. Komputerowo poligraficznej
4. Gospodarstwa domowego

Dodatkowo proponujemy terapię muzyczną, zajęcia teatralne oraz wycieczki krajoznawczo - turystyczne.

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności psychicznej bardzo ważnym elementem w procesie rehabilitacji społecznej jest poznawanie nowych miejsc, kontakt z kulturą i sztuką. ŚDS realizuje to zadanie poprzez organizowanie wycieczek, wyjścia do muzeów, teatrów, galerii, na koncerty itp.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w następujący sposób:
- ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS
- opinia lekarza prowadzącego ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej

adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Węgierska 5
32-050 Skawina
Tel./fax (012) 276 85 29

www.sds-skawina.pl

Księża opiekunowie:

Rada Duszpasterska - ks. Prałat Edward Ćmiel

Ogniska Pokutne - ks. Prałat Edward Ćmiel

Zespół Charytatywny - ks. Prałat Edward Ćmiel

Krąg Biblijny - ks. Prałat Edward Ćmiel

Rodzina Radia Maryja - ks. kan. Jan Cieślik

Duszpasterstwo Nauczycieli - ks. Andrzej Wciślak

Oaza Rodzin ks. Bogdan Sarniak

Róże Różańcowe - ks. Andrzej Wciślak 

Ministranci i lektorzy - ks. Marcin Maciążka

Oaza Młodzieżowa - ks. Marcin Maciążka

zapraszamy do naszej grupy dyskusyjnej na FB

Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej - Ks. Prałat Edward Ćmiel

Schola Dziecięca -  Ks. Marci Maciążka

Wspólnota Wiara i Światło "KRUSZYNKI" ( Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom)  - ks. Bogdan SarniakPodkategorie

Ogłoszenia duszpasterskie

 


 

Intencje mszalne