Katolicka Poradnia Rodzinna

Siedziba

ul. Ks. W. Troski 17 (wejście do kancelarii)

Godziny pracy

Poradnia czynna we wtorki, w godzinach 1730 - 1930

obowiązuje telefoniczna rezerwacja terminu pod numerem: +48 798 248 700

Informacje dla narzeczonych

  1. Szczegółowe informacje dotyczące bezpośredniego przygotowania narzeczonych do ślubu można znaleźć na stronie: http://wdr.diecezjakrakow.pl/narzeczenstwo/przygotowanie-do-slubu

  2. Można korzystać z wizyty w poradni w całej Archidiecezji, adresy i godziny pracy można znaleźć pod adresem: http://wdr.diecezjakrakow.pl/wazne-sprawy/poradnie

  3. Wizyty w poradni są bezpłatne.

  4. Zgodnie z wytycznymi Archidiecezji Krakowskiej, narzeczonych obowiązują trzy wizyty w poradni.

  5. Wizyty w Poradni powinny odbyć się po wysłuchaniu wykładu z drugiego tygodnia kursu albo po kursie weekendowym.

  6. Spotkania nie mogą się odbyć tego samego dnia.

  7. Na spotkania w ramach przygotowania do małżeństwa należy umawiać się zawsze we dwoje.
  8. Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej oraz Warsztaty NPR zastępują dwie wizyty narzeczonych w poradni.

  9. Spotkania dla narzeczonych obejmują takie tematy, jak: relacje wynikające z treści ślubowania (miłość, wierność, uczciwość małżeńska – definicja i rozumienie pojęć), Metody Rozpoznawania Płodności, odpowiedzialne rodzicielstwo.

  10. Przy naszej parafii można wziąć również udział w katechezach dla narzeczonych, szczegółowe informacje poniżej.

Katechezy dla narzeczonych

Katechezy odbywają się w  pierwszą i drugą niedzielę miesiąca:

MARZEC, CZERWIEC, WRZESIEŃ, GRUDZIEŃ

w budynku Szkoły Katolickiej przy ul. Ks. Troski 17 a, sala nr 6

Spotkanie rozpoczyna się zawsze o godz. 1500.

Po zakończeniu kursu przedmałżeńskiego zapraszamy narzeczonych na Mszę św.
do naszego kościoła (św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie), na godzinę 1830.

 Tematyka katechez

  1. Małżeństwo jako sakrament
  2. Etyka małżeńska
  3. Odpowiedzialne rodzicielstwo
  4. Planowanie rodziny
  5. Psychologia małżeństwa
  6. Zbawcze działanie Chrystusa w sakramencie pokuty
  7. Uczestnictwo w Eucharystii
  8. Apostolstwo rodziny w Kościele

Nabożeństwa pasyjne w naszej parafii

Gorzkie Żale

W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15:30. Po Gorzkich Żalach dodatkowa Msza o godz. 16:30

*****

Droga krzyżowa

W każdy piątek Wielkiego Postu:

* o godz. 11:30 dla Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II

* o godz. 16:30 dla dzieci

* o godz. 18:30 dla młodzieży i dorosłych

 

 

Nabożeństwa

 

Roraty

Przez cały Adwent o godz. 6:30 (dla dorosłych) i 18:00 (dla dzieci).

W czasie Adwentu nie ma Mszy św. o godz. 7:00.

*****

Gorzkie Żale

W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15:30. Po Gorzkich Żalach dodatkowa Msza o godz. 16:30

*****

Droga krzyżowa

W każdy piątek Wielkiego Postu:

* o godz. 11:30 dla Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II

* o godz. 16:30 dla dzieci

* o godz. 18:30 dla młodzieży i dorosłych

*****

Nabożeństwo majowe i czerwcowe

Przez caly maj i czerwiec o godz. 17:30

*****

Różaniec

Przez cały październik o godz. 17:30

*****

Nieszpory w każdą niedzielę o godz. 18:00

*****

W każdą środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17:30

*****

W III piątek miesiąca Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą św. o godz. 18:00

*****

Od 2000 roku Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8.30 - 18.00

 

Kancelaria parafialna

(ul. Ks. W. Troski 17)

 

PONIEDZIAŁEK    16:00-17:30
WTOREK              9:00-10:00
ŚRODA              16:00-17:30
CZWARTEK          9:00-10:00
PIĄTEK              16:00-17:30
SOBOTA              9:00-10:00

 

tel.:(12) 276 32 30

 

W czasie wakacyjnym oraz ferii zimowych kancelaria czynna:

PONIEDZIAŁEK    16:00 - 17:30
ŚRODA               16:00 - 17:30
CZWARTEK           9:00 - 10:00
SOBOTA               9:00 - 10:00

 

W Święta i Uroczystości Kancelaria nieczynna oraz w pierwsze piątki miesiąca.

 

 

***

 Katolicka Poradnia Rodzinna 

 WTOREK 17:30-19:30

***

   Biblioteka Parafialna (ul. Kościelna 3) 

PONIEDZIAŁEK 17:00-18:00
CZWARTEK 18:30-19:30

Sakrament pokuty i pojednania

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą (KKK 1422).

 

 

Spowiedź święta odbywa się:  

* codziennie w czasie każdej Mszy Świętej

* w każdym dniu tygodnia (z wyjątkiem niedzieli) od godz. 8:30 do 10:30 oraz od 16:00 do 18:00

* w I piątek miesiąca od godz. 15:30 do 18:00

 

 

bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

KKK 1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285).

Sakrament Chrztu

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213).

 

 

Sakrament chrztu świętego jest udzialny: 

* w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca na Mszy świętej o godz. 18:00

* w czwartą niedzielę miesięca na Mszy świętej o godz. 12:30

 

Nauki przedchrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w Bibliotece parafialnej (plebania) o godz. 18:30 (po wieczornej Mszy św.) w piątek przed drugą i czwartą niedzielą miesiąca. 

 

Zapisu aktu chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią;
- zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią.

Podkategorie

Ogłoszenia duszpasterskie

 


 

Intencje mszalne