LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Grupy parafialne

Księża opiekunowie:

Rada Duszpasterska - Ks. Prałat Edward Ćmiel

Ogniska Pokutne - Ks. Prałat Edward Ćmiel

Zespół Charytatywny - Ks. Prałat Edward Ćmiel

Krąg Biblijny - Ks. Prałat Edward Ćmiel

Rodzina Radia Maryja - Ks. kan. Jan Cieślik

Duszpasterstwo Nauczycieli - Ks. Andrzej Wciślak

Oaza Rodzin - Ks. Sławomir Półtorak

Róże Różańcowe - Ks. Andrzej Wciślak 

Ministranci i lektorzy - Ks. Marcin Maciążka

Oaza Młodzieżowa - Ks. Marcin Maciążka  Zapraszamy do naszej grupy dyskusyjnej na FB

Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej - Ks. Prałat Edward Ćmiel

Schola Dziecięca -  Ks. Marcin Maciążka

Wspólnota Wiara i Światło "KRUSZYNKI" ( Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom)  - ks. Sławomir Półtorak