LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Chorzy

chorzy

Sakrament namaszczenia i odwiedziny chorych
Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (KKK 1499). 

 
 

 

Księża udają się do chorych z Komunią świętą (istnieje wtedy możliwość spowiedzi i przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych):   

* W pierwszą sobotę miesięca od godz. 9:00

* W nagłym wypadku o każdej porze dnia i nocy. 

* Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą są dodatkowe odwiedziny chorych. 

 

Zgłoszenie chorych do odwiedzin w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

Przed przybyciem kapłana przygotować należy:
- stół nakryty czystym obrusem;
- krzyż, zapalone świece i wodę święconą na talerzu;
 - odrobinę waty (jeśli ma być udzielone sakrament namaszczenia). 

Wszyscy domownicy biorą udział we wspólnej, głośnej modlitwie w czasie udzielania choremu Sakramentów świętych.