LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

22.07.2020

Intencje Mszy Św. Nowennowej
22.07.2020 r.   
     
 
 • Dziękczynna z prośbą o opiekę MB dla Anny i Janusza
 • Dziękczynna za 22 lata życia Joanny
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Mieczysławy w 60 roczn. urodzin
 • O rozwiązanie ciężkiej sytuacji dla siostry
 • Boże blog., potrzebne łaski dla Andrzeja, Beaty, Stanisławy i Aliny
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Andrzeja z rodziną
_____________________________________________________________
 • Magdalena Bogdanowicz – od firmy transportowej ANDROS II Skawina
 • Aleksander Kasperczyk – od koleżanek i kolegów z Brygady i magazynu
 • Bogusław Czernachowski – od rodziny Tomasik
 • Wojciech Józefczyk – od Andrzeja Paciorka
 • Krystyna Kasperczyk – od Agnieszki Pasierbek z rodziną
 • Tadeusz Seweryn – Od Mieczysławy i Romana Ożóg
 • Stanisława Żurek – od koleżanek i kolegów z Klubu Seniora
 • Krzysztof Karczewski – od rodziny Palków
 • Władysław Sarna – od rodziny Bularzy
 • Zofia Wędzicha – Od rodziny Pająków
 • Beata Kosiec – od Alberta Środa z Wieprza
 • Kamila Milc – od przyjaciół ,,spod Figurki”
 • Wiesława Putaj – od rodziny Kusinów ze Wspólnej
 • Zbigniew Pocięgiel – od koleżanek żony
 • Józefa Godawa – od sąsiadów z bloku
 • Czesław, Maria, Adam Godzik, Marek Chmielarczyk
 • Tadeusz Łukasik – od Małgorzaty i Marka Kłyś i dziećmi
 • Irena Dziobek – od koleżanek: Marii, Wandy i Marii
 • Magdalena Bogdanowicz – od siostry Anny i taty Ryszarda
 • Jerzy Kobylarczyk – od sąsiadów z ul. Kilińskiego 2
 • Adam Gabryś – od rodziny Prochowników
 • Józef Smolarek – od córki Anny z rodziną
 • Edward Strumiński – od sąsiadów
 • Anna Baran, córka Joanna
 • Czesława i Albin Wątor
 • Anna i Józef Sasor
 • Franciszka Badura – od sąsiadów z ul. Rzecznej i Browarnej
 • Edward Rachwał – od rodziny Putaj
 • Członkinie XX Róży MB Dobrej Rady
 • Aleksander i Rozalia Miłota z dziećmi; Stanisław i Maria Olszewscy
 • Rudolf Chmielarczyk w 24. rocz. śm.
 • Edward Rachwał – od siostry Grażyny z mężem
 • Józef Cyganik w rocz. śm., żona Helena
 • Magdalena i Felicjan Szklarscy, syn Mieczysław
 • Stanisława Sudoł z rodziną
 • Dusze w czyśćcu cierpiące