LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

12.08.2020

Intencje Mszy Św. Nowennowej
12.08.2020 r.
 • O Boże blog. w rodzinach członkiń I. Róży Różańcowej Kobiet
 • O zdrowie siostry Lucyny
 • Dziękczynno – błagalna z okazji 28. rocz. ślubu Andrzeja
  i Magdaleny
 • Dziękczynno – błagalna w intencji Marii i Eugeniusza Szymczyk
_____________________________________________________________
 • Magdalena Bogdanowicz – od wujka Marka z rodziną
 • Aleksander Kasperczyk – od sąsiadów i kolegów
 • Bogusław Czernachowski – od firmy KOCYK
 • Wojciech Józefczyk – od Artura i Izabeli Sikorskich z rodziną
 • Tadeusz Seweryn – Od rodziny Kalinowskich
 • Krzysztof Karczewski – od Bogdana Wróbla z rodziną
 • Władysław Sarna – od Eleonory i Pawła Woźnych z synami
 • Zofia Wędzicha – Od Teresy Majerańczyk
 • Beata Kosiec – od Witolda i Agnieszki Chowaniec z dziećmi
 • Kamila Milc – od mieszkańców z ul. Wojska Polskiego
 • Wiesława Putaj – od kuzynki Urszuli Wejnerd z rodziną
 • Józefa Godawa – od sąsiadów z bloku
 • Irena Dziobek – od rodziny Helbinów i Czyżowskich
 • Jerzy Kobylarczyk – od pracowników obsługi i administracji SP3 Skawina
 • Adam Gabryś – od sąsiadów z Polanki
 • Józef Smolarek – od Marka Smolarka z rodziną
 • Jerzy Kobylarczyk – od Beaty i Zbigniewa Podlejskich z dziećmi
 • Edward Strumiński – od sąsiadów
 • Franciszka Badura – od sąsiadów z ul. Rzecznej i Browarnej
 • Edward Rachwał – od Jerzego Mardaus z rodziną
 • Bogdan Racułt – od kolegów z Niemiec
 • Stanisława Sudoł z rodziną
 • Stanisław Wygoda – od mieszkańców ul. Za Górą
 • Janina Pikos – od sąsiadów z bloku 23
 • Zofia Kulma – od Piotra Chmielarczyka z rodziną
 • Janina i Kazimierz Aleksandrowicz
 • Daniel Tyrka – od rodziny Wycisk
 • Marian (on) i Franciszek Lelek – od brata Jana z żoną
 • Tadeusz Śliwa w 29. rocz. śm.
 • Helena Szwed – od Zofii Grzelaczyk
 • Franciszek Kubas – od członkiń II. Róży Różańcowej
 • Krzysztof Gryga
 • Teresa Smolarek – od Krzysztofa
 • Dusze w czyśćcu cierpiące