LITURGIA NA DZIŚ

CZYTANIA

MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU DO ŚW. JUDY TADEUSZA


O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

na żywo Dzisiaj (tj. 24.05.2020 r.) zakończyliśmy cykl transmisji nabożeństw z naszej świątyni. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstawania tych transmisji, udostępnili sprzęt oraz pomagali w sprawach technicznych. Dziękujemy za każde słowo wsparcia, które mobilizowało nas do działania.
 
Linki do transmisji Komunii Świętych Zespołu Katolickich Szkół pojawią się w tygodniu, w zakładce "Artykuły".
 
Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w wymiarze materialnym, składają ofiary na konto parafii. Nadal o tę ofiarność prosimy. Numer konta: BS Skawina, 51 8600 0002 0000 0000 2671 0001